Salgsordre med Periodisering

, Salgsordre med Periodisering, Uniconta

En faktura kan periodiseres over en valgt periode.

Først skal der opsættes en Periodisering, der bogfører den enkelte postering i de valgte perioder. Læs mere om Fordeling her.

, Salgsordre med Periodisering, Uniconta

På fordelingskontoen bestemmes hvor indtægten skal posteres når der periodiseres. I Model skal vælges Periodisering. Fordelingsprocenten skal være 100,00
Der skal ikke sættes et antal periodiseringsperioder. Det styres salgsordren.
I “Hver n’te måned bestemmes hvor ofte der skal periodiseres.
Modkonto skal være en konto i status. Ofte samme som der skal sættes som omsætningskonto på Salgsordren.

Herefter skal Salgsordren oprettes.

, Salgsordre med Periodisering, Uniconta

Her er det vigtigt at der sættes en Omsætningskonto. Er der moms på fakturaen skal der være Moms på kontoen, selv om den er i status. Der er for at der kan afløftes moms når fakturaen sendes.
Ordren må IKKE slettes efter fakturering. Der kan ikke periodiseres hvis denne er sat.
Under “Gentagelse” vælges hvor ofte der skal sendes en faktura. Er der valgt “Årligt” og der på Periodisering er valgt “Pr. måned”, så Periodiseres over 12 måneder.
Er der valgt “3 år” og der på Periodisering er valgt “Pr. måned”, så Periodiseres over 36 måneder.

OBS! Husk at tjekke at nye regnskabsår i fremtiden er dannet under Økonomi/Vedligeholdelser/Regnskabsår hvis der skal periodiseres i disse år.

Under fordeling vælges Periodiseringskoden.

Så indtastes ordre linierne

, Salgsordre med Periodisering, Uniconta

Tryk på Fakturering. Vælg kun “Simulering” og check om der bogføres korrekt.

, Salgsordre med Periodisering, Uniconta

Bogføres korrekt kan fakturaen dannes.