Medarbejdersatser

, Medarbejdersatser, Uniconta

Medarbejdersatser bruges i projektmodulet og kan bruges i forbindelse med registrering på lønarter

Medarbejdersatser kan tilgåes fra Medarbejdere

, Medarbejdersatser, Uniconta

Ved oprettelse tastes den prismatrix der skal bruges.

, Medarbejdersatser, Uniconta

På hver lønart kan det vælges

Gyldig Fra Dato prisen gælder fra.
Gyldig til Dato prisen gælder til.
Konto Her  kan sættes et debitor kontonummer. Hvis dette er sat, så vil alle projekter på kunden hvor denne løart bruges koste den pris der er angivet her.
Kontonavn Hentes og skal ikke udfyldes
Projekt Her  kan sættes et Projekt nummer. Hvis dette er sat, så vil alle poster på projektet hvor denne løart bruges koste den pris der er angivet her.
Projektnavn Hentes og skal ikke udfyldes
Kostpris Kostpris kan her sættes på lønarten. Hvis kostpris ikke er sat hentes den fra mararbejeren
Salgspris Salgsprisen på Lønarten sættes her.
Sats
Dimensioner Her kan det vælges om priserne skal gælde for bestemte dimensioner.

Hvis der skal afviges priser på medarbejderen på forskellige varer kan det køres ved at henvises til lønarter på varen (Læs mere). Husk at Kost og Salgspris på varen skal være 0,00.