Hvad kan man konvertere til Uniconta?

Spring til LayoutSkabelonerSøg
Yderligere information Konverter fra C5Konverter fra e-conomicKonverter fra NAVKonverter fra eCTRLIndlæs regnskabEfter konverteringKonverteringsværktøj

Uniconta har udviklet et gratis konverteringsværktøj, der gør det sikkert og nemt at skifte og konvertere fra andre økonomisystemer som f.eks. Microsoft Dynamics C5, e-conomic, NAV eller eCtrl/Axapta.

Konverterings modulet er i dag blevet en del af Uniconta applikationen til Windows, men kan også hentes som en enkeltstående applikation, læs mere her.

Læs herunder, hvilke data vi understøtter i en konvertering.

Følgende kommer automatisk med i en konvertering

C5 e-conomic NAV eCtrl
Regnskabsår, momskoder, kontoplan, systemkonti

Medtager kladder

Finansposteringer

Debitorer stamdata og posteringer, debitorgrupper, betalingsbetingelser og kontakter

 ✓
Kreditorer stamdata og posteringer, kreditorgrupper, betalingsbetingelser og kontakter

Lager stamdata og lagergrupper

Lager styklister, lagerprisgrupper og lagerpriser

Faktura og fakturalinjer

Ordre og ordrelinjer

 ✓
Tilbud og tilbudslinjer

 ✓

Indkøb og indkøbslinjer

 ✓
Notater

Medarbejdere

 ✓  ✓
Dimensioner: Afdeling, Bærer og Formål

Fysiske bilag
Kontakter  ✓
Leverings adresser
Ændring i konvertering
Vi har ændret i konverteringsprocessen for debitor- og kreditor poster, da det er vores erfaring at det giver et bedre og korrekt resultat.
Nu importerer Uniconta først alle poster uden at prøve at lukke poster mod hinanden. Efter endt import, så vil Uniconta køre en automatisk udligning.
Kursdifferencer fra C5 inkluderes nu i selve debtor- og kreditortransaktionen, og er ikke længere en seperat post.
Notater på debitor, kreditorer og varer importeres nu i konverteringen fra C5.

Kontonumre er venstrestillede

Alle kontonumre i Uniconta er venstrestillede, da der tillades andet end tal i kontonumre. Kontonummer-feltet er et tekstfelt og derfor sorteres kontonummer som tekstfelter nu sorteres.

Kontonumre i C5 er højrestillede og vil efter konvertering stå i en anden rækkefølge.

Højrestillede kontonumres rækkefølge i C5 Vil se sådan ud som venstrestillet i Uniconta For at undgå Unicontas venstrestillede kontonumre, er der en mulighed for at indsætte 0’er i starten af C5-kontonumrene under konvertering for at gøre dem lige lange. De kommer til at se sådan ud:

2

21

100

1001

2001

10009

 

100

1001

10009

2

2001

21

 

00002

00021

00100

01001

02001

10009
og så er de magen til C5

Ændring af kontonummer

Efterfølgende: I Uniconta kan man frit ændre nummer på kontoen. Ønskes der ikke foranstillede 0’er, er det enkelt at ændre kontonumrene i Uniconta efter endt konvertering. Alle posteringer og referencer ændres også helt automatisk. Det vil altså sige, at enten skal de foranstillede 0’er beholdes, eller også skal kontoplanen re-nummereres.

Re-nummerering er let via Rediger alle-fanen, hvor du kan køre hele kontoplanen igennem række for række (ligesom i et regneark) og indtaste et nyt kontonummer oveni det gamle.

“Slettede koder”

I C5 kan man slette en værdi/kode (afdeling, momskode, betalingskode, etc.), selvom den er angivet på en konto eller en postering. Det kan man ikke “live” i C5, men data kan være datamanipuleret.

I Uniconta kan man ikke slette en værdi/koder, som er angivet på en konto eller en postering. Uniconta tillader ikke, at et felt har en kode, der ikke findes. Konverteringsprogrammet checker under konverteringen, om alle disse koder findes, inden de tildeles en postering eller en konto. Findes de ikke, bliver feltet efterladt tomt.

Posteringer i Finans, debitor og kreditor

Uniconta og C5 har en række lighedspunkter i posteringerne. Bogføres på en debitor eller kreditor i kassekladden, danner bogføringen en postering på debitor-/kreditorkontoen. Samtidig dannes en postering på samlekontoen i Finans. I Uniconta er der desuden et felt på den bogførte finanspostering, der viser, hvilken debitor/kreditor konto, der oprindelig var på posteringen.

Når konverteringen kører, bogføres alt helt forfra i Uniconta. Herved sikres, at alt stemmer. Alle finansposteringerne fra C5 Finans indlæses i Unicontas bogføringskladde. Der oprettes og bogføres en kassekladde pr regnskabsår.

Næste step er indlæsning af debitor- og kreditorposteringer. Først indlæser vi dem i hukommelsen. Derefter tager vi en postering ad gangen og finder den oprindelige postering i bogføringskladderne, vi lige har dannet. Denne postering har samlekontoen angivet på sig. Den udskifter vi nu med debitor/kreditor kontoen, og vi har derved skabt den “oprindelige” postering.

Når vi leder i bogføringskladden efter “den oprindelige” debitor-/kreditorpostering, så leder vi kun efter konti, som er samlekonti. Vi kan nemlig kun udskifte kontonummer på en kladdepost med en samlekonto, da vi skal sikre, at bogføringen fører posteringen tilbage på samlekontoen.

Bemærk! Vi finder C5’s samlekonti ved at kigge i debitor- og kreditor-grupperne. Har du engang brugt en anden samlekonto på en debitor-/kreditorgruppe, end den du bruger i dag, mangler vi kontonummeret og kan ikke udskifte kontonummeret på kladdeposteringen.

Møder vi en debitor-/kreditorpostering, hvor vi ikke kan finde den oprindelige postering, er vi nødt til at indsætte 2 ekstra posteringer i kladden. Vi indsætter en post på debitor-/kreditorkontoen og en modpost på debitor/kreditor-samlekontoen, så de udligner hinanden under bogføringen.

Når alt er indlæst, bogfører konverteringsprogrammet bogføringskladden, og når alle kassekladder er bogført, kører konverteringsprogrammet “Dan primo poster” for hvert regnskabsår.

Fakturaer fra C5

Vi har nu ændret C5 konverteringsprogrammet ved konvertering at fakturaer fra C5.

Hidtil har vi læst fakturalinjerne fra exp00055.kom, som er filen med lagerposteringer (“LagPost”).
Nu læser vi fra exp00071.kom, som er ”OrdLinieArkiv”. Findes den fil ikke, så læser vi, som oprindelig, fra LagPost. Årsagen til ændringen er, at ordrelinjer uden varenummer ikke står i LagPost.

Nogle partnere vil dog helst bruge den ”gamle” metode LagPost. Her skal man derfor i eksporten blot slette exp00071.kom-filen.

Uniconta’s konverteringsværktøj understøtter:

  • Konvertering helt ned fra C5 version 1.6 inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (DK) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (NO) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (SE) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (UK) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra NAV inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra eCtrl inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning