Markante Projekt og Time nyheder

Version 88 kommer med en række forbedringer, ændringer og udvidelser på Projekt og Time.

Her er nogle af de nyheder, som man skal være særlig opmærksomme på at tilpasse Uniconta med de rigtige informationer.

Opdeling af fakturering

Hovedmenuen i Projekt har fået et nyt punkt, der hedder Fakturaforslag. Her viser Uniconta nu fakturaforslag dannet fra Projekter. Salgsordrer med lager- og projektpåvirkning er bevaret i salgsordresystemet. Det forhindrer en sammenblanding af projektfakturering og ordrefakturering.

Ændringen er foretaget af kundehensyn, da vi på den måde eliminerer f.eks. risikoen for, at flere selvstændige projekter til samme kunde ved en fejl bliver afregnet på én samlet faktura, så der ikke kan følges op på det enkelte projekt.

Forbedret styring af overtid

Der kan nu arbejdes med automatisk oprettelse af to overtidslinjer med forskellig faktor i Timekladden. Firmaet vælger en standard normtidskalender – fx 37 timer – med en enkelte markering i standard på kalenderen.

Der kan så defineres overtid for fx en medarbejder med 30 timers deltidsansættelse. Den første linje definerer overtid for timer ud over 37. Vælger man fx faktor 3, får medarbejderen 3 x gange timeløn for disse timer. Den anden linje definerer overtid op til normtiden, fx faktor 1 op til 37 timer, hvis medarbejderen skal have samme timeløn som for de første 30 timer.

Det er meget vigtigt, at dette sættes op med valg af en standardkalender.

Ændringen er foretaget af kundehensyn, da vi på den måde eliminerer f.eks. risikoen for, at flere selvstændige projekter til samme kunde ved en fejl bliver afregnet på én samlet faktura, så der ikke kan følges op på det enkelte projekt.

Ensartet prismodel i Timekladde og projektkladde

Prisberegningerne i Projekt- og Timekladden nu er ens. Det betyder, at er der varenummer på en post, herunder opsætning af lønarter, så vil priserne på posteringerne komme fra varenummeret.

Ændringen er foretaget af kundehensyn, da vi på den måde eliminerer f.eks. risikoen for, at flere selvstændige projekter til samme kunde ved en fejl bliver afregnet på én samlet faktura, så der ikke kan følges op på det enkelte projekt.

Uniconta Projekt planlægning udvides radikalt

Fra at være et timebudget værktøj, der hjælper med overblikket over hvad der enkelte medarbejder skal arbejde på, udvides planlægningen med arbejdsområde, udvidet opgavestyring og sammenhæng til aktivitetsstyring med præcis den detaljegrad, der arbejdes med i den enkelte virksomhed og på det enkelte projekt.

 

For at lette og effektivisere oprettelsen af opgaver, aktiviteter og estimeret timeforbrug, har vi gjort det muligt at oprette ud fra flere scenarier.

Der kan bl.a. oprettes ud fra:

  • Timebudget/Ressourceplanlægning, hvor alt vedrørende et projekt oprettes fra grunden.
  • Timebudget/Ressourceplanlægning, hvor alt vedrørende et projekt eller en gruppe af projektet oprettes ud fra standard skabeloner, der sikrer at alt bliver oprettet som det er standard i virksomheden.
  • Budgettet rulles ud fra sidste års realiserede tal pr. måned/uge/dag

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement