Effektiv kundebogføring

Hurtige arbejdsgange og stor fleksibilitet

Uniconta kundebogføring er optimeret ved hurtige arbejdsgange og stor fleksibilitet. Uniconta er udviklet så den erfarne bogholder og revisor kan udnytte sin rutine til at bogføre hurtigere end sine kunder. Vi har i samarbejde med flere hundrede revisorer tilføjet en lang række ekstra funktionaliteter til Uniconta Finans.

Uniconta Finans indeholder bl.a. bogføringssimulering, periodisering og fordeling. Der kan udskrives og/eller sendes bogføringsbalancer med balanceerklæring.

I afslutningsarket kan der foretages analyser af de enkelte konti, og nødvendige rettelser i form af efterposteringer kan genereres. Alle efterposteringer er midlertidige og vil først blive bogført efter gennemgangen af hele bogholderiet. Afsluttende kan man dokumentere sit arbejde via udskrifter.

Uniconta er bygget til hastighed. Med dynamisk opbygning af kassekladde, genvejstaster til næsten alt og Auto kontering.

Vedhæftning af bilag er standard i Uniconta. Herved kan der direkte ved gennemgang på skærmen konteres efter bilaget.

Dokumenter kan deles med kunderne. F.eks. kan man arkivere en leasing aftale på en kreditor.

I Uniconta skal man ikke forlade et skærmbillede for at stamdata kan opdateres med manglende oplysninger. Via Quick oprettelse og ”Spring til hovedkartotek” kan alle relevante data hurtigt oprettes, uden at lukke skærmbilledet ned. 

Koncern, Eksterne konti og standardkontoplan

Til brug for rapportering kan konti samles i Koncern, Eksterne konti og standardkontoplan. Dette gør det meget effektivt at rapportere.

Uniconta kan operere med dimensioner. På hvert regnskab kan det vælges hvor mange dimensioner – mellem 0 og 5, der ønskes bogført på. Dette er inklusiv i basisprisen, og slår igennem i alle moduler.

I standard Uniconta er bankafstemning inkluderet. Herved kan posteringer fra banken let hentes i banken, og konteres eller afstemmes hurtigt og effektivt.

Balancegenereringen i Uniconta er meget avanceret og håndterer udskrift af balancer, konsoliderede balancer inkl. valutakonvertering, antal og direktørbalancer.

Alle balancer og rapporter kan tilpasses per kunderegnskab.

Hurtige rettelser af fejlbogføringer

Skulle der ske fejlkonteringer, er Uniconta meget effektiv til omkontering, rettelser osv.

En postering kan annulleres og omkonteres i en og samme proces. Fortegn kan ændres ligesom konti kan sammenlægges. Både en eller flere ad gangen kan håndteres i en arbejdsgang.

Bogførte poster kan kopieres og sættes ind i kladder.

Uniconta Kundebogføring minimerer fejl

Med den fulde integration af Uniconta kundebogføring i Uniconta er alle funktionaliteter som finans, debitor, kreditor, bankafstemning, betalinger og ikke mindst indsendte bilag til rådighed i Uniconta.

De indsendte bilag kan følges fra indsendes over bl.a kreditor til projekt og endelig til betaling. Det sikrer effektiv håndtering af omkostninger.

Uniconta Kundebogføring udnytter Uniconta’s unikke standard faciliteter som:

  • Integration til Excel som fil. Med Copy/Paste
  • Præcis søgning og fritekst søgning
  • Opsætning af skærmbilleder via ubegrænsede antal layouts pr. skærmbillede
  • Tilføjelse af nye felter og tabeller
  • Opbygning af egne rapporter

Uniconta kundebogføring har den rigtige pris

Med en pris på kr. 100,- for de første op til 10 bogføringsregnskaber, og efterfølgende kr. 10, – pr. bogføringsregnskab, er Uniconta markedets mest
omkostningsoptimale løsning til kundebogføring.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta til kundebogføring, og hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende system, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement