Uniconta Planlægning udvides markant

Uniconta Planlægning udvides med Opgave, Aktivitetsstyring og Færdiggørelse.

Fra at være et værktøj til ressourceplanlægning, der skaber overblik over den enkelte medarbejders arbejdsopgaver, er Uniconta Planlægning udvidet med Opgave, Aktivitetsstyring og Færdiggørelse. Alt sammen i præcis den detaljegrad, der passer til den enkelte virksomhed og det enkelte projekt.

For at gøre det endnu lettere at udnytte mulighederne, når du arbejder med opgaver, aktiviteter og estimeret timeforbrug, kan du vælge at oprette ud fra flere scenarier i Timebudget/Ressourceplanlægning. Her er nogle af dem:

  • Du kan oprette alt vedrørende et projekt helt fra grunden
  • Du kan oprette et projekt eller en gruppe af projektet ud fra skabeloner, der sikrer, at alt bliver oprettet ensartet efter virksomhedens standard
  • Du kan oprette et budget ud fra sidste års realiserede tal pr. måned/uge/dag

Timebudget/Ressourceplanlægning

Her kan du oprette og gemme opgaver med tilhørende aktiviteter som skabeloner. En skabelon er en række aktiviteter, der er samlet i en opfølgningsgruppe. Du kan oprette lige så mange opfølgningsgrupper, som du vil. På en kunde kan du let beslutte, hvilke opfølgningsgrupper du vil overføre og benytte på de aktuelle projekter. Oprettelsen kan selvfølgelig også ske manuelt på et projekt.

Efter oprettelse kan du tilpasse de enkelte opgaver og aktiviteter til kunden. På den måde er det let at skabe et komplet overblik over, hvad hver medarbejder skal udføre på den enkelte kunde eller projekt.

Du kan selvfølgelig oprette lige så mange aktiviteter, som du har brug for på den enkelte opgave. Hver aktivitet kan desuden markeres som en færdiggørelsesaktivitet. Det skaber lynhurtigt overblik over præcis, hvor langt i processen den enkelte opgave er nået.

På baggrund af aktiviteterne kan du også oprette budgetposter i projektet, så du får operationelle planlægningsbudgetter på måneds-, uge- eller dagsbasis.

Ankerbudget

Ønsker du det, kan du gemme det færdige budget som et ankerbudget. Ud fra det kan du løbende udarbejde afvigelsesbudgetter. Det giver et perfekt udgangspunkt for at sammenligne ankerbudget, realiserede tal, afvigelser og normtider på timer, kostpriser og salgspriser.

Restbudgettering

Restbudgettering er en ny facilitet i Timekladden. Funktionen giver medarbejderne adgang til at budgetrevidere, hvis der sker ændringer i det forventede tidsforbrug på en opgave. Det betyder, at virksomheden kan omdirigere de tilgængelige ressourcer hurtigt og effektivt, så momsen for eksempel bliver færdig til tiden.

Budget pr. medarbejder

Når budgettet er lagt ind, kan medarbejderen se de enkelte budgetposter, opgaver og aktiviteter per dag/uge/måned. Medarbejderen kan selv flytte eller ændre sine poster.

Budget pr. dispatcher

Den medarbejder eller leder, der styrer planlægningen af ressourcer, kan se og flytte rundt på alle opgaver og aktiviteter, så de passer med den enkelte medarbejders normtid.

Koordinatoren kan se alle aktiviteter for en medarbejder, medarbejdergruppe, dimension eller for alle. Det gør det let at flytte aktiviteter fra et tidspunkt til et andet og fra en medarbejder til en anden.

Budgetterede poster (Dagssedler) til realiserede poster

Benytter du planlægning per dag eller uge, kan du på forhånd overføre medarbejderens budgetterede poster (dagssedler) til projektkladde/Timekladde samt vores Uniconta Assistant App.

Uniconta Assistant er en app, der giver dig direkte adgang til Uniconta fra mobilen. Du kan bl.a. oprette og rette kunder og leverandører, oprette fakturaer samt sætte vedhæftninger og notater på kunder, ordrer og leverandører. Læs mere her.

Uniconta assistant app

Rul budgettet

Budgetter kan nu rulles per gruppe, projekt, medarbejder, opgave, arbejdsområde og så videre. Benytter du opgaver, kan du oprette en ny opgave, der for eksempel rummer alle aktiviteter fra året før. Det giver en komplet kopi af året før, der kan tilpasses efter behov.

Du kan også rulle uden at medtage aktiviteter. Aktiviteterne kan så oprettes som tidligere beskrevet under Timebudget/ressourceplanlægning.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement