Uniconta Update 79

Frigivelsesdato 13. januar 2019

Igangværende arbejde (forventet indtægt) i projekt

Når man i projektkladden bogfører på et projekt, så vil Uniconta nu bogføre igangværende arbejde (forventet indtægt) på Timer, Materialer og omkostninger. Konti og modkonti for disse poster sættes op på projektgrupperne. Er disse konti ikke sat op, så vil Uniconta ikke bogføre igangværende arbejder i finans. Uniconta projekt kan der stadig køre uden finans integration, hvis det ønskes.

Det er nu kommet et checkmærke på projekttransaktionen ”Vare i arbejde”, hvor man kan se, om det igangværende arbejde er bogført i finans. Ved selve faktureringen, så vil Igangværende arbejde blive udlignet i finans, således at kun projektets reelle indtægt fremgår både i projekt og finans.

Afgiftsmodul til Lager

Under firma/vedligeholdelse/Slå funktion til/fra kan man nu slå et afgiftsmodul til. Afgifterne sættes op under Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper. Når grupperne og deres linjer er sat op, kan man tilknytte en afgiftsgruppe til en vare.

Afgiften kan beregnes som ”beløb pr. styk”, ”fast beløb”, ”% af linjens nettobeløb” eller ”% af linjens kostbeløb”. Herefter indtaster man ”faktor”, som er afhængig af valg enten et beløb eller en procent.

I feltet ”vis på faktura”, kan man bestemme, hvordan afgiften vises på fakturaen:

 • ”Ordrelinje” betyder at der dannes en ny ordrelinje med afgiften. Hvis feltet ”varenummer” er udfyldt på afgiften, så vil ordrelinjen få tildelt dette varenummer, og så vil konteringen følge dette varenummer, som om man selv havde indtastet denne ordrelinje på ordren.
 • ”Inkluder i stykprisen” vil hæve stykprisen med ”faktor”, men vil ikke bogføre det som ”indtægter”. Selvom prisen på linjen hæves, så vil afgiften stadig blive bogført separat, og salget vil blive bogført som om man ingen afgift havde tildelt. Afgiften vil blive bogført efter ”konto” og ”modkonto”, og hvis man har givet afgiften et varenummer, vil den blive bogført efter dette
 • ”Skjul” betyder, at afgiften kun vil påvirke bogføringen. Det vil intet ændre på fakturaen. Bogføringen er magen til ”Inkluder i stykprisen”, blot at kunden ikke vil blive opkrævet afgiften.

Til sidst er der to felter: Om afgift skal beregnes ved salg og/eller ved køb.

Uniconta Time – Timesagsmodul til projekt

Uniconta Time er en overbygning til Uniconta projekt. Funktionerne er koncentreret omkring tidsregistrering, igangværende arbejder og fakturering.

Der er fokus på medarbejderens tid som en ydelse. Der kan derfor opsættes normtidskalendere og en prismatrix pr. medarbejder.

Normtidskalender samt priserne benyttes i Tidsregistreringskladden, som kan åbnes under Projekt/Kladder eller den kan åbnes direkte under den enkelte medarbejder.

Medarbejderen kan lukke en periode når den er færdigregisteret. Perioden kan herefter godkendes af en leder. En godkendelse vil samtidig bogføre registreringerne via en standard Uniconta projektkladde.

Medarbejderen har mulighed for at genåbne en periode, så længe den ikke er blevet godkendt.

Uniconta Time aktiveres under Firma/vedligeholdelse/Slå funktion til/fra.

”Fakturerbar” i projekt

Vi har hele tiden haft feltet ”fakturerbar” på projekttransaktionerne, men det kunne man kun sætte på manuelt, ved at rette en transaktion. Nu kan man sætte det i projektkladden, og på arten og lønarten kan man sætte en standardværdi. Denne standardværdi tildeles projektposten ved bogføring fra kassekladden og indkøb.

Fysisk bilag, flere funktioner

I fysiske bilag kan man nu slå to fysiske bilag sammen. Det gøres ved at den ene pdf lægges ind i den anden. Dette er altså et alternativ til at benytte mapper. Man kan nu opsætte indtastningsrækkefølge, som man kender det fra kassekladden. Det gøres i layout.

I fysiske bilag under rapporter, kan man nu udskifte dokumentet i et fysisk bilag. Det kan være, at man har bogført et fysisk bilag, og er alle referencer korrekte, men den pdf, som ligger i det fysiske bilag, er forkert. Nu kan man så udskifte denne pdf, ved at uploade en anden.

Reference mellem ordrelinje og produktion

Når man danner en produktion fra en ordrelinje, så dannes der en reference mellem disse to. Nu kan man i lokalmenuen springe til denne reference.

Ny rapport i Produktion

Når en produktion færdigmeldes, så dannes der varelinjer. Disse linjer kan se i lagermodulet, men der kan man ikke se de brugerdefinerede felter. Nu kan man trække en rapport i produktionsmodulet, der kun omfatter de varelinjer fra produktionsmodulet, og se de brugerdefinerede felter. Det er helt analogt til hvad man kan salg og indkøb, hvor der er også er specialrapporter til at vise brugerfelterne.

Standard varianter – Tillad alle

Når man kører med varianter, så skal man i standardvarianter sætte de tilladte kombinationer op. Hvis nu alle kombinationer er tilladt, så kan man nu bare sætte et checkmærke – ”alle kombinationer”, og så er alle kombinationer tilladt, og man behøver ikke at indtaste kombinationerne.

Betalingsservice PBS

Med Betalingsservice kan man som kreditor opkræve sine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til din egen, uden at kunden behøver at foretage sig noget.

Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet.

Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Andre nyheder

 • Genvejstaster i alle menuer
 • Prislister kan nu have mere end to decimaler på prisen, som man kan på lagerkortet
 • Varebeskrivelsen på varekortet kan nu have flere linjer
 • En produktion kan nu også tildeles en variant
 • Pivot tabel i projekt har nu fået art, artstype og løn-art med som dimensioner
 • I projektkladden kan man nu åbne ”beholdninger” og se varens beholdninger
 • Indlæs af banktransaktioner til bankmodulet kan nu bestemme om linjerne skal sættes på hold
 • Tillægsomkostninger i forbindelse med et indkøb, kan nu sættes op til at skal bogføres på kreditor
 • Masseopdater i indkøb kan nu danne alle standarddokumenter
 • Man kan nu printe og eksportere data fra Pivottabeller
 • Vi har nu tager Devexpress version 18.1.7 i brug.
Top