starts in 5 seconds

Fordele ved at bruge bankafstemningen

Med Unicontas smarte funktioner kan du nemt udføre bankafstemninger og sikre en effektiv bogføring af bankposterne uden risiko for manuelle tastefejl. Vi undersøger blandt andet, hvordan du sikrer, at bogføringen sker på den rette placering, får automatisk indlæst poster fra banken og udført en automatisk bogføring af øre- og kursdifferencer.

Læs mere om bankafstemning klik her

Video oversigt
Økonomi
Næste video (36)

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement