starts in 5 seconds

Bankafstemning i Uniconta

Få en gennemgang af opsætning af bankafstemning samt brugen af bankafstemningsfunktionerne. Herunder indlæsning af bankfiler, opsætning af konteringsregler/automatisk valg af konti, automatisk og manuel afstemning af bankposteringer mod bogførte bankposteringer, afvisning af bilag, gebyrer, udligning af differencer, brugen af standard modkonto, tilknytning af elektroniske bilag til bankbevægelserne samt udskrivning af bankafstemningsrapport.

Video oversigt
Økonomi
Næste video (36)

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement