starts in 5 seconds

Opgavebudgettering

Fra at være et timebudget værktøj, der hjælper med overblikket over hvad der enkelte medarbejder skal arbejde på, så udvides planlægningen med arbejdsområde, udvidet opgavestyring og sammenhæng til aktivitets styring med præcis den detalje grad, der arbejdes med i den enkelte virksomhed og på det enkelte projekt.

Video oversigt
Projekt, Uniconta moduler
Næste video (69)