starts in 5 seconds

Planlægning

Uniconta planlægningsmodul til Projekt (Time). Her kan man planlægge på tværs af projekter, arter, lønarter og medarbejdere. Man får et samlet overblik over realiserede tal, budgettal, normtider og afvigelser. Det hele er bygget op omkring en pivot-tabel.

Video oversigt