Ost

OSTUMOODUL | Jälgi oma kaupade ja teenuste tellimusi hankijatelt

Ostutellimuste haldus võimaldab jälgida kaupade ja teenuste liikumist hankijalt. Toetatud on osalised tarned, hankija põhised tooted ja hinnakirjad, ostu lisakulud ja ostuhindade uuendamised.

Tühistamised

Kui ostutellimust on vaja tühistada, siis kasutaja saab olemasolevalt tellimuselt kopeerida andmeid uuele tellimusele, et vältida andmete topelt sisestamist. Ostutellimustel on võimalik korduvsaatmine ja -väljatrükk.

Välisvaluutad

VAluutasid tuleb kasutada kui osta hanijatelt, kes ei müü meiega samas valuutas. Uniconta võimaldab kasutajatel teha tehinguid erinevates valuutades. Valuutakursid uuenevad automaatselt, ent on võimalik seadistada ka fikseeritud valuutakursse.

Mass uuendamine

Unicontal on olemas ainulaadne funstionaalsus- ostutellimuste mass uuendamine. See säästab aega ja optimeerib töövooge. Ostulisakulud nagu näiteks tolli ja transpordikulud saab eraldada kauba reale. Kui transpordi arve saabub peale arve sisestamist, saab neid kulusid ka tagantjärgi ostuarvele juurde lisada.

Ostu funktisonaalsus

Põhiandmed – Ostutellimuse päis

 • Order groups for filtering purchase orders – regular purchase orders and recurring purchase orders
 • Recurring purchase orders, for example, for subscriptions, memberships and service agreements
 • Reference fields – their ref., our ref., quote, sales order, customs number
 • Purchase order comment field – enter internal description here
 • Create sales orders from purchase orders
 • Attach files (documents) that can be printed together with the standard forms e.g. drawings, installation instructions, quality documentation and pictures
 • Purchase order summary per purchase order as well as a total of all purchase orders
 • View purchase order data in different layouts
 • Enter an employee reference on the purchase order
 • Create Electronic Purchase Orders – OIOUBL
 • Distribution of purchase costs (miscellaneous purchase charges)
 • Print/e-mail requisitions, purchase orders, packing slips, and invoices
 • Upon updating the purchase invoice, the invoice number is shown
 • Set up each vendor with a Danish FIK payment code and the payment ID will be ready for payment
 • Additional purchase charges can now be set up to be posted directly to the vendor account
 • Mass updates in purchases can now also create all standard documents

Põhiandmed– Ostutellimuse read

 • Toote leidmine tootekoodi, nimetuse ja EAN järgi
 • Keerulisem otsing võimaldab leida tooteid tootegrupi, brändi ja kategooria järgi
 • Kaupade ja koguste kiirsisestus
 • Märkuste või kommentaaride lisamine ridadele
 • Kaubakoodi sisestamine on valikuline, kulukonto võib sisestada ka rea peale
 • Tellimuse mallide loomise võimalus-hoiab aega kokku!
 • Saab määrata, kas tellimuse rida arveldada või ei
 • Osaliste tarnete võimalus
 • Vahesummade sisestamise võimalus
 • Kaubaandmete lisamine tellimuse ridadesse (nt EAN)
 • töötaja lisamine tellimuse reale
 • Käibemaksu koodi muutmine real
 • toote variantide kasutamise võimalus

Aruanded

 • Sisestatu arved- võimalik luua uus ostutellimus olemasoleva arve pealt ning lisada ostu lisakulusid juurde
 • Ostutellimuse read- avatud tellimuste ridade jälgimine ja kontrollimine
 • Aruande saatmine printerisse, eksportimine MS Excelisse ja Wordi, csv faili genereerimine

Vormid

 • Hinnapakkumised, ostutellimused, saatelehed ja ostuarved

Loe rohkem teiste moodulite kohta

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement