Lihtne tootmine

LIHTNE TOOTMINE | Tootmine ilma ressursi,masina ja aja planeerimiseta

Uniconta tootmismoodul võimaldab tootmistulemusi raporteerida ja retsepte hallata.

Unicotnas on olemas kahte tüüpi koosluseid (retsepte)- müügi kooslused ja tootmiskooslused. Müügikooslused võetakse arvele arveldamise hetkel ning tootmis koosluseid on võimalik lattu ette toota.

Uniconta tootmismoodulit ei tohi segi ajada tootmisejuhtimisega, kuna hetkel on puudu resursi, masina ja tootmisaegade haldus.

Tootmistellimused

Tootmistellumusi on võimalik lisada läbi tootmismooduli või müügitellimuse vormilt. Tootmistellimusel ton võimalik näha tooraine vajadusi ning vajadusel lisada või eemldada materjale. Tootmistellimuse ridade loomisel saab kasutaja otsustada, kas tooraine materjal võetakse loas maha koheselt või lihtsalt reserveeritakse. Loomulikult n võimalik tarbimist uuendada ka jooksvalt.

Lõpetatud tootmistellimuste kasutamine

Unicotna salvestab lõpetatud tootmised ja tootmisread. See annab võimaluse juba lõpetatud tootmistellimuste pealt luua uusi tootmistellimusi samade ridadega. Lisaks aitab Uniconta kokku hoida aega ning annab kasutajatele ülevaate, mis tootmistellimuse sisu oli. Tootmistellimusi on võimalik ka grupeerida.

Kinnita lõpetamine

Kui tootmine on lõppenud, tuleb see vastavalt ka raporteerida. Kui kinnita lõpetamine toimub, siis valmistoode võetakse lattu arvele ja komponendid võetakse laoseisust maha.

Kinnita lõpetamine saab toimuda läbi tootmistellimuste vormi või läbi lao töölehtede.

Lihtne seeria ja partiinumbri jälgimine

Uniconta toetab partii- ja seerianumbrite haldust, et on võimalik neid luua ja registreerida. Ent kui nii keerulist partiinumbri jälgimist ei soovita, siis kasutajad saavad kasutada välja "viitenumber" tootmistellimuse vormil, kuhu sisestatakse siis vastav partiinumber. Antud väljal olev info salvestatakse nii lao kui ka arvekannetesse.

Kasutaja loodud väljad

Retseptidesse ja tootmisridadesse on võimalik luua kasutajale vajalikke välju, mis tema meelest on puudu.

Tootmistellimuste loomine müügimoodulist

Tootmistellimusi on võimalik luua müügitellimustelt ning kui tootmine lõpetatakse, siis tootmise omahind salvestud müügi omahinnaks müügitellimuse real.

Lihtsa tootmise võimalused

Ülevaade

Tootmismoodul võimaldab retseptide haldust läbi tootmistellimuste vormi.

Tootmine on integreeritud lao mooduliga

Tootmistellimuse päises on mitmeid välju, mida kasutaja saab kasutada  valmistoode lattu paigutatamiseks. Kasutajatel on võimalik tooteid enne lattu võtta kui tootmine päriselt on lõpetatud.

Kaubavajaduste nimekiri

Unicontas on olemas kauba vajaduste aruanne ning antud aruande pealt on võimalik luua otse tootmistellimusi. Lisaks saab vaadata olemasolevaid tootmistellimuste ridu, hindamaks tooraine vajadusi.

Tootmistellimused läbi projektide

Uniconta võimaldab teha ka projektipõhiseid tootmisi. Kui tooted võetakse lattu arvele, siis liiguvad need kohe projekti. Analoogne lahendus projektipõhistele ostmistele.

Loe rohkem moodulite kohta

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement