Verk

Fáðu yfirsýn yfir verkin þín

Verkbókhald Uniconta gerir notendum kleift að fá skýra yfirsýn yfir kostnað, tekjur og tímanotkun hvers verks.

Verkbókhald Uniconta heldur utan um kostnað, tekjur, verk í vinnslu og tímanotkun hvers verks. Þegar þú stofnar nýtt verk getur þú valið mismunandi sniðmát til að slá inn upplýsingar um viðskiptavini. Þannig færðu samræmt yfirlit yfir allar upplýsingar á einum stað í Verkbókhaldinu og nærð betri stjórn á verkum. Þetta gerir það auðvelt að fá yfirsýn yfir allt viðskiptavinasafnið þitt.

Verklistinn

Þegar verk er stofnað geta notendur skráð allar upplýsingar í verktöflu. Hægt er að breyta gildum á hverju verki, svo sem greiðslu-og afhendingarskilmálum, afhendingarmáta o. fl. Auðvelt er að setja undirverk inn í stigveldi í reitnum aðalverk. Stofna má verk með sniðmátum sem tryggja einsleitni í skráningu og að ekki gleymist að skrá mikilvægar upplýsingar.

Verk í vinnslu

Verk í vinnslu er hægt að bóka á tíma, efni og kostnað. Lyklar og mótlyklar fyrir þessar færslur eru settir upp á verkflokkana. Ef þessir lyklar hafa ekki verið settir upp mun Uniconta ekki bóka verk í vinnslu í fjárhag. Uniconta verk má keyra án samþættingar við fjárhag ef óskað er.

Við reikningsfærslu eru verk í vinnslu jöfnuð í fjárhag þannig að aðeins raunverulegar tekjur verks eru birtast bæði í verkbókhaldi og fjárhagskerfi.

Uniconta Tímastjórnun

Uniconta Tímaskráning er viðbót við verkbókhald Uniconta og er ætlað að skrá vinnuskýrslur starfsmanna, fylgjast með framvindu og reikningsfæra unnar stundir. Lögð er áhersla á tímaskráningu, verk í vinnslu og reikningsfærslu.

Áhersla er lögð á tíma starfsmannsins sem þjónustu. Einingin gerir notendum kleift að setja upp stöðluð dagatöl og verð fyrir hvern starfsmann og skrá vinnutíma starfsmanna sem tímagjald. Þessi stöðluðu dagatöl og verð má svo nota „tímaskráningarbók“ yfir hvern starfsmann. Starfsmenn geta lokað tímabilum þegar vinnuskýrslan er útfyllt og skýrslan síðan verið samþykkt af stjórnanda. Við samþykkt bókast tímaskýrslur sjálfkrafa í Uniconta verkbók. Starfsmenn geta enduropnað tímabil sem ekki hefur enn verið samþykkt.

Fimm kostir við Uniconta Verk

Fáðu stutta kynningu á áfangareikningsfærslu, tímaskráningu, verki í vinnslu og heildaryfirliti verks.

Horfa á fleiri myndbönd: Uniconta myndbandasafn

Þegar unnið er með verk með nokkrum undirverkum geta notendur fengið yfirlit yfir undirverkin sem tilheyra „Aðalverk“. Þetta þýðir að þegar notandi afmarkar eða flokkar eftir aðalverki þá birtast öll undirverk þess.

Þegar verk er stofnað geta notendur stofnað yfirverk. Þá eru ný verk undirverk þess yfirverks. Notendur geta sett upp hvort á að reikningsfæra undirverk á aðalverk eða reikningsfæra hvert fyrir sig.

Til þess að loka tímabili getur þurft að reikningsfæra verkin. Við bjóðum aðgerð sem heitir „stofna 0-reikning“. Þetta er leið til loka tímabili án þess að senda reikning til viðskiptavinar.

Áætlun

Áætlanagerð gerir notendum kleift að áætla þvert á verkefni, tegundir, launagerðir og starfsmenn. Einingin gerir notendum kleift að fá yfirsýn yfir rauntölur samanborið við áætlun, dagvinnutímum og frávikum. Þetta er allt byggt upp í sem veltitafla.

Áætlunin inniheldur einnig vinnusvæði, aukna verkefnastjórnun og samhengi fyrir aðgerðastjórnun með nákvæmlega því upplýsingastigi sem unnið er eftir í einstöku fyrirtæki og í einstöku verki.

Ef notendur vilja breyta áætlun eða flytja frá einum starfsmanni til annars, geta þeir gert það með því að færa, bæta við eða breyta færslunni. Áætlunin uppfærist svo með breytingum og niðurstaðan birtist sjónrænt. Ef verð breytast við áætlanagerð fyrir einstaka starfsmenn er fjárhagsáætlun uppfærð með nýjum verðum.

Verkáætlunardagatal

Áætlunareiningin hefur grafískan dagatalshluta. Þetta er dagatal allra starfsmanna og verkefna þeirra. Þar er yfirsýn yfir verkefnin og hvernig þau dreifast á starfsmenn og á hvaða tímabilum þau eru skipulögð. Í dagatalinu er hægt að stofna ný verkefni, leiðrétta eða færa verkefni á ný tímabil eða annan starfsmann. Dagatalið er mjög svipað því sem þú þekkir frá Microsoft Outlook.

Lesa meira: Verkáætlunardagatal

Hafðu aðgang að viðskiptavinum og verkum í símanum þínum

Uniconta Assistant App tryggir skilvirka stjórnun verka og fylgiskjala, svo þú getur þjónað viðskiptavinum þínum á ferðinni.

Verkskráning í símann

Uniconta Assistant veitir aðgang að skráningum í Uniconta fyrir alla sem vinna að verkum og/eða skrá fylgiskjöl sín við framkvæmd vinnu sinnar.

assistant app online regnskab

„Við lágmörkum villuhættu og spörum tíma. Til dæmis gerir verkbókhaldið í Uniconta auðvelt að bera saman áætlanir og núverandi stöðu verks. Þetta þýðir að við getum gripið snemma inn í ef það eru sérstakar áskoranir í verkinu. Það er líka orðið miklu auðveldara að gera lokaútreikning við verklok. Áður fyrr tók þetta um 20-30 mínútur. Í dag smellum við bara á takka og verðum með hann eftir tæpar 5 sekúndur.“vill

Lars Slipsager Reugboe, leikstjóri og samstarfsaðili

Lesa meira um Verk

 • Tegundir fyrir tekjur, kostnað og birgðavörur
 • Samþáttun við birgðir
 • Áætlunarlínur verks innihalda vörunúmer, starfsmenn, launagerðir og víddir
 • Áætlunarlínur verks sýna framlegð og framlegðarhlutfall fyrir línuna sem og fyrir heild
 • Áfangareikningsfærsla
 • Reikningsfærsla sölupöntunar fyrir verk
 • „Flýtireikningur“ fyrir verk
 • Reikningsfærslur úr verki með „Flýtireikningi“
 • Skráning vöru- og tímanotkunar, kostnaðar vörunotkunar og þjónustu ásamt tegundarmerkingum á starfsmenn og verkliði
 • „Samþykkt“ og „Í bið í verkdagbók
 • Endurreikna verð í verkdagbók
 • Launagerðir fyrir tíma og tilvísanir í laun fyrir launakerfi
 • Samþáttun við starfsmannakerfi
 • Möguleiki á starfsmannatöxtum
 • Fjárhagsáætlun/mat
 • Breyta bókuðum verklínum
 • Verknotkun með fjárhagsáætlun/mati
 • Undirverk innifalin í summu yfirliti
 • „Áfangi“ innifalinn á verkspjaldinu
 • Breyta verknúmeri á bókuð verk
 • Fjárhagsáætlun/mat
 • Vörunotkun
 • Verktilboð í gegnum sölu
 • Verksniðmát fyrir dagvinnu og yfirvinnutaxta
 • Frjáls textasvæði fyrir tilvísunarnúmer
 • Samtölur á verkefnalista
 • Víddir í verkfærslum
 • Í verkfærslum birtast reikningar sem neikvæðar færslur
 • Reikningsaðgerð í verkbókhaldinu
 • Vörunúmer á verkreikningum
 • Stofna pöntun úr verki
 • Fjöldauppfærsla í verkbókhaldi
 • Leyfir notandanum að raða eftir „allar færslur“, „reikningsfært“ og „óreikningsfært“
 • Sjálfvirk uppsöfnun
 • Notendur geta fært óreikningsfærð verk beint í verkdagbók þar sem tegund og launagerð eru sjálfgefin gildi. Þessum sjálfgefnu gildum er þá úthlutað á verkfærslur þegar bókað er í gegnum fjárhagsdagbók eða innkaup.
 • Veltitöflur í verkbókhaldi innihalda flokk, tegund og víddir launagerða
 • Í verkdagbók er hægt að opna „Birgðastaða“ og sjá birgðir vörunnar
 • Ef notendur forgangsraða verktegundum röðun raðast reikningslínur í samræmi
 • Í sölupöntun er hægt að sjá á hvaða verkfærslum pöntun er byggð á. Að auki geta notendur fjarlægt línur sem þeir óska ekki eftir að reikningsfæra og fresta þeim til næsta mánaðar. Pöntunarlínurnar eru síðan endurkeyrðar
 • Verkdagbókin hefur nú lotu- og númeraröð
 • Nú er hægt að uppfæra uppruna verkfærslu með nýrri færslu
 • Verk í vinnslu
 • Samþykkja tímaskráningar
 • Verknúmer geta verið yfir 40 stafir að lengd
 • Akstursgjöld er hægt að skrá á reikningshæf verk
 • Færa/afrita í stafrænum fylgiskjölum (innhólf)
 • Reikningar úr verkbókhaldi
 • Ef verkfærsla er ekki reikningshæf verður söluverð 0
 • „Leiðréttingar“ í verkefnum hafa eigin samtölu á verkspjaldinu
 • Textareitur verks í fjárhagsdókum getur innihaldið allt að 1.000 stöfum sem færast í verkfærslu
 • Verkreikningar í erlendri mynt
 • Vöruflokkurinn hefur fengið „Verktegund“. Ef varan hefur ekki vörutegund, er vöruflokkurinn notaður
 • „Útlistun verka“ hefur reitinn „Lýsing“ sem og sérsniðna reiti
 • Hægt er að sýna tímaskráningu verka í vinnslu á kostnaðarvirði
 • Dagleg/Vikuleg tímaskráning
 • Hægt er að tengja starfsmenn við verk þannig að þessir starfsmenn sjá aðeins verkin (Verkin mín) sem þeir taka þátt í.
 • Það er stimpilklukka í verki, svo auðveldlega er hægt að mæla tíma sem varið er í verk. Uppsetning er á afrúnun tíma í verki. Þegar smellt er á „stopp“, myndast verkfærsla í verkdagbók. Þetta virkar einnig í Uniconta Assistant appinu.
 • Fyrir verkreikninga yfirfærist verknúmerið í fjárhagsfærslur
 • Verk getur stofnað reikninga með færslum á tiltekin verk
 • Tímaáætlun getur náð í tölur fyrra árs
 • Verk í vinnslu hefur 2 nýja dálka: Tímar (bókaðir tímar) og Framleiðsla (vinnustundir að frátöldum innri gerðum eins og fríum, veikindadögum o.s.frv.) Það er einnig möguleiki að flokka á verk.
 • Samþykkja tímaskráningu hefur framleiðsludálk
 • Skráðar tímar sýna tímana sem skráðir eru til að uppfylla dagvinnutíma, að undanskildum línum með neikvæðan yfirvinnu-/sveigjanlegan vinnutíma
 • Reikningstillaga í Verki
 • Bóka sölupöntun á verk
 • Starfsmaður í hlutastarfi getur fengið stuðul upp að skilgreindum dagvinnutíma og síðan fæst tækifæri fyrir stuðul yfir dagvinnutíma
 • Verkfærslur geta innihaldið tímaskráningalínur
 • Hægt að vista grunnáætlun á verk
 • Verðuppfærsla í fjárhagsáætlun mun uppfæra kostnað og söluverð í samræmi við staðlaða meginregluna, sem einnig er notuð í Tímaskráningu og Verkdagbók
 • Verð og Dagvinna eru geymd í staðbundnu skyndiminni af hagræðingarástæðum
 • Númeraplata starfsmannsins sem notaður er í Tíma/Vinnu fyrir skýrslu akstursskráningar
 • Hægt er að stilla vinnusvæði sem vídd sem er sameiginleg öllum verkum
 • Hægt er að stofna hlaupandi fjárhagsáætlunar bæði í Verki og Verk/Skýrslur/Áætlun
 • Start/Stop, sem við höfum í Uniconta Assistant appinu til að mæla tíma sem varið er í verk, er nú einnig fáanlegt í Windows biðlaranum. Þegar stöðvað er, eru verklínur vistaðar í verkdagbókinni með þeim tíma sem það tekur
 • „Mín verk“ eru nú felld inn í Tímadagbók
 • Auka virkni í núllreikningi. Lesa meira hér
 • Valmyndin í Verk hefur fengið „Tengiliðir“
 • Skipta út stafrænum fylgiskjölum á bókuðum fylgiskjölum kemur nú einnig í stað í Verk
 • Persónuleg valmynd í Tímadagbók Lesa meira hér
 • Afritaðu tilboð í Reikningstillögu verks. Lesa meira hér
 • Vöruúthlutun, þar sem hægt er að draga vörur í verk, búa til innkaupa- og framleiðslupantanir og einnig fylgja eftir vörunum fyrir verkið, er komin heim
 • Af verkáætlun er hægt að gera áætlanir, tilboð og úthlutanir á verkið
 • Forútreikningar eru gerðar sem trjágreinauppbygging, sem hentar mjög vel við uppbyggingu verka. Uppbyggingin getur verið óendanleg. Í efstu grein býrðu til „Yfirskrift“ og mun hún þá sýna summuna af öllu fyrir neðan hana. Þú getur slökkt á grein og þá verður líka slökkt á öllum línum fyrir neðan hann
 • Hægt er að prenta út tilboð frá áætlunarlínum
 • Þegar þú skilar verki í vinnslu meðan á reikningsgerð stendur, geturðu gert það á öðrum lykli sem eru fylltir í verkflokkana
 • Settu upp lykla fyrir verk í vinnslu við tegundina. Ef þeir eru ekki fylltir út verða lyklarnir á vöruflokkunum notaðir
 • Texti úr tímaskráningarlínu er sjálfkrafa afritaður í reitinn Tilgangur í tengslum við akstursskráningu

Það er alltaf góð hugmynd að fylgjast með verkunum sem fyrirtækið þitt hefur í gangi. Í verkbókhaldi Uniconta er tækifæri til að fá yfirsýn yfir kostnað, tekjur og tímanotkun á einstök verk.

Niðurstaðan er verkefnastjórnun og yfirlit yfir hvaða verkefni eru arðbær og hvaða verkefni eru það ekki.

Verklisti fyrir mörg verk

Verkefnastjórnun fylgir með Fjárhagskerfi Uniconta sem veitir þér fljótlegan og auðveldan aðgang að verkum þínum. Þegar þú stofnar nýtt verk getur þú valið mismunandi sniðmát til að slá inn upplýsingar um viðskiptavini. Þannig færðu samræmt yfirlit yfir allar upplýsingar á einum stað í Verkbókhaldinu og nærð betri stjórn á verkum.

Þetta gerir það auðvelt að fá yfirsýn yfir allt viðskiptavinasafnið þitt.
Í verkeiningunni er einnig möguleiki á að raða verkum í stigveldi, þannig að mikilvægustu og stærstu verkin birtast fyrst.

Yfirsýn og stjórnun

Með Uniconta færðu fullt frelsi þegar kemur að því að skoða gögn fyrirtækisins. Þú getur sérsniðið starfsemi fyrirtækisins og vörutegundir með því að setja þær í flokka sem þú skilgreinir. Þessum flokkum er hægt að deila frekar þannig að þú getir tilgreint nákvæmlega hvernig gögnin þín eiga að birtast.

Þú getur síðan fylgst náið með tölfræðinni í skilgreindum aðgerðum og vörutegundum sem birtast í verklistanum. Þessi gögn eru einnig sýnileg í mælaborðseiningu Uniconta.

Verkefniseiningin hefur einnig fjölda annarra aðgerða:

 • Bein skráning á verk
 • Hægt að samþætta allt við launagerðir
 • Aðgerðir á einstökum verkum
 • Samþætt birgðastjórnun
 • Beint frá bókun í reikningsfærslu
 • Greiður aðgangur að skýrslum

Viltu vita meira?

Ef þú vilt vita meira um hvernig á að hafa fulla yfirsýn yfir verk, tíma og efni með Uniconta, vinsamlegast hafðu samband við okkur.
Við svörum um hæl.

Yfirfærsla áskriftar til Univisor

Ef Uniconta á að framkvæma flutning á einu eða fleiri fyrirtækjum til Univisor verður að fylla út þetta eyðublað: Flytja áskrift. Fyrirtækin verða svo flutt á viðskiptavinalykil þar sem aðeins Univisor hefur aðgang.

Yfirfæra sjálfur áskrift til Univisor

Ef þú færir fyrirtækin sjálfur með því að breyta eigandanum á fyrirtækjunum geturðu gert það án endurgjalds. Lesa meira: Yfirfærsla áskriftar til Univisor
Hér þarftu einnig að muna að segja upp áskriftinni. Þetta ætti að gera hér: Uppsögn Uniconta áskriftar