VERKBÓKHALD

Verkstjórnun | Fáðu yfirsýn yfir verkin þín

Verkbókhald Uniconta heldur utan um kostnað, tekjur, verk í vinnslu og tímanotkun hvers verks. Þegar þú stofnar nýtt verk getur þú valið mismunandi sniðmát til að slá inn upplýsingar um viðskiptavini. Þannig færðu samræmt yfirlit yfir allar upplýsingar á einum stað í Verkbókhaldinu og nærð betri stjórn á verkum.

Verklistinn

Þegar verk er stofnað geta notendur skráð allar upplýsingar í verktöflu. Hægt er að breyta gildum á hverju verki, svo sem greiðslu-og afhendingarskilmálum, afhendingarmáta o. fl. Auðvelt er að setja undirverk inn í stigveldi í reitnum aðalverk. Stofna má verk með sniðmátum sem tryggja einsleitni í skráningu og að ekki gleymist að skrá mikilvægar upplýsingar.

Yfirlit og stjórnun

Hægt er að skipta færslum á verki í marga verkþætti eða tegundir. Þessar tegundir má síðan flokka í undirflokka ef með þarf. Þessar tegundir og Undirflokkar mynda síðan grunninn að greiningu á verkinu sem veitir þér góða yfirsýn yfir framvinduna. Einnig er hægt að skoða þessar upplýsingar í mælaborði Uniconta.  Reikningsfærsla er gerð í viðskiptavinakerfinu og þar er hægt að gera breytingar áður en verkreikningur er sendur út. Hægt er að færa inn sölupantanalínur með eða án vörunúmera. Texti getur verið allt að 1.200 stafir. Notendur geta valið hvaða þætti á að reikningsfæra. Það er nauðsynlegt að halda vel utan um verkin sem þú ert með. Verkbókhald Uniconta gerir notendum kleift að fá skýra yfirsýn yfir kostnað, tekjur og tímanotkun hvers verks.

Verk í vinnslu

Þegar verkbók er bókuð mun Uniconta bóka verk í vinnslu (væntanlegar tekjur) miðað við klukkustundir, efni og kostnað. Lyklar og mótlyklar fyrir þessar færslur eru settir upp á verkflokkana. Ef þessir lyklar eru ekki settir upp, mun Uniconta ekki bóka verk í vinnslu í fjárhag. Uniconta verk má keyra án samþættingar við fjárhag ef óskað er.

Það er gátreitur á verkfærslum sem kallast "verk í vinnslu" og sýnir hvort verk í vinnslu eru bókuð í fjárhag. Við reikningsfærslu eru verk í vinnslu jöfnuð í fjárhag þannig að aðeins raunverulegar tekjur verks eru birtast bæði í verkbókhaldi og fjárhagskerfi.

Uniconta Tímastjórnun

Uniconta Tímaskráning er viðbót við verkbókhald Uniconta og er ætlað að skrá vinnuskýrslur starfsmanna, fylgjast með framvindu og reikningsfæra unnar stundir. Einingin gerir notendum kleift að setja upp stöðluð dagatöl og verð fyrir hvern starfsmann og skrá vinnutíma starfsmanna sem tímagjald.

Þessi stöðluðu dagatöl og verð má svo nota "tímaskráningarbók" yfir hvern starfsmann. Starfsmenn geta lokað tímabilum þegar vinnuskýrslan er útfyllt og skýrslan síðan verið samþykkt af stjórnanda. Við samþykkt bókast tímaskýrslur sjálfkrafa í Uniconta verkbók. Starfsmenn geta enduropnað tímabil sem ekki hefur enn verið samþykkt.

Áætlun

Áætlanagerð gerir notendum kleift að áætla þvert á verkefni, tegundir, launagerðir og starfsmenn. Einingin gerir notendum kleift að fá yfirsýn yfir rauntölur samanborið við áætlun, dagvinnutímum og frávikum. Þetta er allt byggt upp í sem veltitafla.

Ef notendur vilja breyta áætlun eða flytja frá einum starfsmanni til annars, geta þeir gert það með því að færa, bæta við eða breyta færslunni. Áætlunin uppfærist svo með breytingum og niðurstaðan birtist sjónrænt. Rauntölur síðasta árs má einfaldlega afrita yfir í nýja fjárhagsáætlun hefja svo áætlanagerð. Ef tímagjald starfsmanns er eftir áætlun er einfalt að uppfæra áætlun með nýjum taxta.

Aðalverk

Þegar unnið er með verk með nokkrum undirverkum geta notendur fengið yfirlit yfir undirverkin sem tilheyra "Aðalverk". Þetta þýðir að þegar notandi afmarkar eða flokkar eftir aðalverki þá birtast öll undirverk þess.

Undirverk við reikningsfærslu verks

Þegar verk er stofnað geta notendur stofnað yfirverk. Þá eru ný verk undirverk þess yfirverks. Notendur geta sett upp hvort á að reikningsfæra undirverk á aðalverk eða reikningsfæra hvert fyrir sig.

Einng má velja á mörgum stöðum að "taka undirverk" með.

Stofna 0-reikning (núll) á verk

Til þess að loka tímabili getur þurft að reikningsfæra verkin. Við bjóðum aðgerð sem heitir "stofna 0-reikning". Þetta er leið til loka tímabili án þess að senda reikning til viðskiptavinar. Uniconta stofnar einnig reikningsfærslur í reikningatöflunni með núllreikningi. Þannig geta notendur séð að kerfið hefur bókað 0-reikning.

Í verknúmeraröð má stofna vörunúmer sem sýnir muninn á milli áfangareikninga og þeirrar upphæðar sem á að vera reikningsfærð.

Aðgerðir í verkbókhaldi

 • Tegundir fyrir tekjur, kostnað og birgðavörur
 • Samþáttun við birgðir
 • Áætlunarlínur verks innihalda vörunúmer, starfsmenn, launagerðir og víddir
 • Áætlunarlínur verks sýna framlegð og framlegðarhlutfall fyrir línuna sem og fyrir heild
 • Reikningsfærsla verks
 • Reikningsfærsla sölupöntunar fyrir verk
 • „Flýtireikningur“ fyrir verk
 • Reikningsfærslur úr verki með „Flýtireikningi“
 • Skráning vöru- og tímanotkunar, kostnaðar vörunotkunar og þjónustu ásamt tegundarmerkingum á starfsmenn og verkliði
 • „Samþykkt“ og „í undirbúningi“ í verkdagbók
 • Endurreikna verð í verkdagbók
 • Launagerðir fyrir tíma og tilvísanir í laun fyrir launakerfi
 • Samþáttun við starfsmannakerfi
 • Flokkar starfsmanna
 • Fjárhagsáætlun/mat
 • Breyta bókuðum verklínum
 • Verknotkun með fjárhagsáætlun/mati
 • Undirverk innifalin í summu yfirliti
 • „Áfangi“ innifalinn á verkspjaldinu
 • Breyta verknúmeri á bókuð verk
 • Fjárhagsáætlun/mat
 • Kostnaður
 • Veltitöflur í verkbókhaldi
 • Verktilboð í gegnum sölu
 • Verksniðmát fyrir dagvinnu og yfirvinnutaxta
 • Frjáls textasvæði fyrir tilvísunarnúmer
 • Í verkfærslum birtast reikningar sem neikvæðar færslur
 • Álagningarflokkar
 • Verkdagbók
 • Vörunúmer á verkreikningum
 • Samtölur á verkefnalista
 • Víddum bætt við verkfærslur
 • Stofna pöntun úr verki
 • Fjöldauppfærsla í verkbókhaldi
 • Leyfir notandanum að raða eftir „allar færslur“, „reikningsfært“ og „óreikningsfært“
 • Sjálfvirk uppsöfnun
 • Leiðréttingar sem hægt er að nota við reikningsfærslu, ef pöntun er breytt eftir ap hún er flutt úr verki
 • Notendur geta fært óreikningsfærð verk beint í verkdagbók þar sem tegund og launagerð eru sjálfgefin gildi. Þessum sjálfgefnu gildum er þá úthlutað á verkfærslur þegar bókað er í gegnum fjárhagsdagbók eða innkaup.
 • Veltitöflur í verkbókhaldi innihalda flokk, tegund og víddir launagerða
 • Í sölupöntun er hægt að sjá á hvaða verkfærslum pöntun er byggð á. Að auki geta notendur fjarlægt línur sem þeir óska ekki eftir að reikningsfæra og fresta þeim til næsta mánaðar. Pöntunarlínurnar eru síðan endurkeyrðar
 • Ef notendur forgangsraða verktegundum röðun raðast reikningslínur í samræmi
 • Nú er hægt að uppfæra uppruna verkfærslu með nýrri færslu
 • Verkdagbókin hefur nú lotu- og númeraröð
 • Verk í vinnslu
 • Samþykkja tímaskráningar
 • Færa/afrita í stafrænum fylgiskjölum (innhólf)
 • Verknúmer geta verið yfir 40 stafir að lengd
 • Akstursgjöld er hægt að skrá á reikningshæf verk
 • Reikningar úr verkbókhaldi
 • Verkreikningar í erlendri mynt
 • Ef verkfærsla er ekki reikningshæf verður söluverð 0
 • „Leiðréttingar“ í verkefnum hafa eigin samtölu á verkspjaldinu
 • Textareitur verks í fjárhagsdókum getur innihaldið allt að 1.000 stöfum sem færast í verkfærslu
 • Reikningsaðgerðir í verkbókhaldinu
 • Í verkdagbók er hægt að opna „Birgðastaða“ og sjá birgðir vörunnar
 • Vöruflokkurinn hefur fengið „Vörutegund“. Ef varan hefur ekki vörutegund, er vöruflokkurinn notaður
 • „Útlistun verka“ hefur reitinn „Lýsing“ sem og sérsniðna reiti
 • Hægt er að sýna tímaskráningu verka í vinnslu á kostnaðarvirði
 • Dagleg/Vikuleg tímaskráning
 • Hægt er að tengja starfsmenn við verk þannig að þessir starfsmenn sjá aðeins verkin (Verkin mín) sem þeir taka þátt í.
 • Það er stimpilklukka í verki, svo auðveldlega er hægt að mæla tíma sem varið er í verk. Uppsetning er á afrúnun tíma í verki. Þegar smellt er á „stopp“, myndast verkfærsla í verkdagbók. Þetta gengur einnig fyrir smartsíma.
 • Fyrir verkreikninga yfirfærist verknúmerið í fjárhagsfærslur
 • Verk getur stofnað reikninga með færslum á tiltekin verk
 • Tímaáætlun getur náð í tölur fyrra árs
 • Verk í vinnslu hefur 2 nýja dálka: Tímar (bókaðir tímar) og Framleiðsla (vinnustundir að frátöldum innri gerðum eins og fríum, veikindadögum o.s.frv.). Það er einnig möguleiki að flokka á verk.
 • Samþykkja tímaskráningu hefur framleiðsludálk
 • Skráðir tímar sýnir dagvinnutíma að undanskildum línum með yfirvinnu
Það er alltaf góð hugmynd að fylgjast með verkunum sem fyrirtækið þitt hefur í gangi. Í verkbókhaldi Uniconta er tækifæri til að fá yfirsýn yfir kostnað, tekjur og tímanotkun á einstök verk.
 
Niðurstaðan er verkefnastjórnun og yfirlit yfir hvaða verkefni eru arðbær og hvaða verkefni eru það ekki.
 

Verklisti fyrir mörg verk

Verkefnastjórnun fylgir með Fjárhagskerfi Uniconta sem veitir þér fljótlegan og auðveldan aðgang að verkum þínum. Í hvert skipti sem þú býrð til nýtt verk geturðu slegið inn gögn um viðskiptavininn með ýmsum sniðmátum. Þú færð þannig samræmd gögn um viðskiptavini þína og þú hefur söfnunarstað fyrir viðskiptavinagögnin í verkeiningunni.
 
Þetta gerir það auðvelt að fá yfirsýn yfir alla viðskiptavini sína. Í verkeiningunni er einnig möguleiki á að raða verkum í stigveldi, þannig að mikilvægustu og stærstu verkin birtast fyrst.
 

Yfirsýn og stjórnun

Með Uniconta færðu fullt frelsi þegar kemur að því að skoða gögn fyrirtækisins. Þú getur sérsniðið starfsemi fyrirtækisins og vörutegundir með því að setja þær í flokka sem þú skilgreinir. Þessum flokkum er hægt að deila frekar þannig að þú getir tilgreint nákvæmlega hvernig gögnin þín eiga að birtast.
 
Þú getur síðan fylgst náið með tölfræðinni í skilgreindum aðgerðum og vörutegundum  sem birtast í verklistanum. Þessi gögn eru einnig sýnileg í mælaborðseiningu Uniconta.
 
Verkefniseiningin hefur einnig fjölda annarra aðgerða:
 • Bein skráning á verk
 • Hægt að samþætta allt við launagerðir
 • Hagnaður og tap eftir verki
 • Samþætt birgðastjórnun
 • Beint frá bókun í reikningsfærslu
 • Greiður aðgangur að skýrslum
 

Hvernig á að reikningsfæra úr verkbókhaldi?

Verkbókhaldskerfið er að fullu tengt fjárhags-, viðskiptavina-, lánardrottna- og birgðakerfinu í Uniconta. Reikningsfærsla er því gerð úr viðskiptavinakerfinu. Eiginleikum viðskiptavinakerfis svipar til einfaldrar ritvinnslu þannig að auðvelt er fyrir notendur að velja hvaða tímar skal rukkaðir og hvaða tíma skal ekki rukka.

Upplýsingar um kerfiseiningar Uniconta