Didžioji knyga

DIDŽIOJI KNYGA | Pilnas jūsų verslo finansinis valdymas

Uniconta modulis “Didžioji knyga” leidžia vartotojams pilnai valdyti finansinius įmonės išteklius. Aukščiausios klasės funkcionalumas yra skirtas vartotojams, kuriems reikia kurti ataskaitas ir stebėti bendrą savo įmonės finansinę būklę.

Modulis “Didžioji knyga” tinkamas visų rūšių įmonėms, asociacijoms ir institucijoms; didelėms ir mažoms, sudėtingoms taip pat kaip ir visiškai paprastoms. Jame yra visos priemonės, reikalingos operacijoms registruoti, įmonės finansams stebėti ir ataskaitoms parengti.

Modulis “Didžioji knyga” yra pažangiausias iš visų Uniconta modulių. Jis prieinamas visų rūšių įmonėms, asociacijoms ir institucijoms; didelėms ir mažoms, sudėtingoms taip pat kaip ir visiškai paprastoms. Jame yra visos priemonės, reikalingos operacijoms registruoti, įmonės finansams stebėti ir ataskaitoms parengti.

Modeliavimas

Žurnalų registravimas ir balansas gali būti sumodeliuoti prieš registruojant operacijas, kad vartotojas galėtų patikrinti ir įsitikinti, kaip operacija paveiks "Didžiosios knygos" sąskaitas prieš užregistruojant žurnalą. Tokiu būdu mūsų vartotojai gali būti tikri, kad viskas yra tinkamai nustatyta prieš galutinį operacijos registravimą.

Jei operacija neatrodo visiškai teisinga, vartotojai gali koreguoti registravimo procesą ir nustatymus, kad būtų užtikrintas optimalus funkcionalumas. Tai suteikia vartotojams visišką jų finansų valdymo kontrolę ir padeda jiems išvengti varginančių klaidų.

Registravimas per kelerius finansinius metus

Operacijos gali būti registruojamos per kelis finansinius metus tuo pačiu metu. Kiekvieni finansiniai metai taip pat gali būti suskirstyti į laikotarpius, kuriuos, kaip ir metus galima blokuoti arba uždaryti.

Tokiu būdu vartotojai gali būti tikri, kad prieš atliekant galutinį registravimą viskas tinkamai nustatyta. Jei operacija neatrodo visiškai teisinga, vartotojai gali koreguoti registravimo procesą ir nustatymus, kad būtų užtikrintas optimalus funkcionalumas. Tai suteikia vartotojams visišką jų finansų valdymo kontrolę ir padeda jiems išvengti varginančių klaidų.

Sąskaitų planas

Sąskaitų plane yra visi būtini sąskaitų tipai ir kategorijos. Jame taip pat rodomi sąskaitų balansai, sąskaitų skyrių tarpinės sumos, taip pat kaip suskaičiuotoi koeficientai ar išraiškos. Dviejų metų likučiai gali būti rodomi vienu metu. Vartotojai taip pat gali matyti savo sąskaitų apžvalgą, kuri, žinoma, yra būtina bet kokiam finansų valdymo lygiui.

Uniconta turi keliatą registravimo žurnalų, vartotojai taip pat gali lengvai kurti papildomus žurnalus. Vartotojas gali pasirinkti norimų rodyti laukų skaičių. PVM skaičiuojamas automatiškai, o mūsų PVM ataskaitoje pateikiama bendra kiekvieno PVM kodo ir specifikacijos suma.

5 operacijų dimensijos

Uniconta leidžia naudoti iki 5 dimensijų, kurias galima taikyti visoms sistemos operacijoms. Mūsų "Ataskaitų generatorius" taip pat rodo dimensijas. Dimensijos ir subdimensijos yra laiscai pasirenkamas tekstas, kad juos galėtų pavadinti pats naudotojas (pvz., departamentas, vežėjas, tikslas, tipas ir t. t.).

Nuskaityti dokumentai ir žurnalai

Nuskenuoti dokumentai, bet kokiu formatu, galima būti pridėti prie visų Uniconta operacijų. Jie gali būti siunčiami el. paštu arba įkelti prieš registruojant, jo metu ar net po jo. Vartotojai gali pasirinkti mūsų numatytąjį Uniconta nustatymą, taip pat kaip sukurti savo individualų nustatymą tame pačiame žurnale. Tai taikoma visoms įmonėms, prie kurių vartotojas turi prieigą. Uniconta taip pat gali veikti su neribotu skaičiumi žurnalų skirtų vienam klientui.

Finansinės ataskaitos

Finansines ataskaitas gali būti sukurtos vartotojų ir pritaikytos prie jų poreikių. Lengva kurti naujas ir redaguoti esamas finansines ataskaitas. Iki 12 laikotarpių galima spausdinti finansinėje atskaitomybėje, įskaitant dimensijas. Uniconta yra lanksti apskaitos programa, kuri gali būti individualiai pritaikyta finansinei atskaitomybei, kuri geriausiai atitinka įmonės apskaitos ir ataskaitų poreikius.

Faktiniai kvitai

Gauta aplankai

Vartotojai gali nutempti faktinius kvitus iš pagrindinio sąrašo į aplanką Gauta prieš juos užregistruodami žurnaluose (ir taip pašalinti iš aplanko Gauta). Šiuos aplankus galima rodyti arba slėpti naudojant vietinio meniu mygtuką.

Patvirtinimas darbuotojų lentelėje

Faktinius kvitus galima patvirtinti tiesiogiai darbuotojo lentelėse, vietiniame meniu. Jei vartotojas patvirtina kito vartotojo kvitą, jo darbuotojo ID bus nurodytas kaip tvirtintojas.

Faktinių kvitų patvirtinimas

Darbuotojas gali "patvirtinti", "atmesti" arba nustatyti kvitą kaip "sulaikytą". Atsižvelgiant į tai, ką pasirenka vartotojas, kvitas tokiu pačiu pavadinimu iš Gauta yra perkeliamas į kitą aplanką faktinių kvitų dėžutėje. Tokiu būdu buhalteris gali pamatyti, kokių veiksmų buvo imtasi. Faktiniuose kvituose taip pat yra datos ir laiko laukai, kurie užpildomi keičiant būseną į "Patvirtinta". Taip pat galima pridėti pastabą lauke "Pastabos".

Patvirtinti el. paštu

Galima nustatyti, kad darbuotojas gautų el. pašto užklausą kvitui patvirtinti. Jei tai įjungta, buhalteriui tiesiog reikia įvesti atitinkamą darbuotoją kaip "Tvirtintoją" kvite ir darbuotojas automatiškai gaus el. laišką. Šiame el. laiške bus mygtukai, skirti "patvirtinti", "atmesti" arba sulaikyti kvitą, taip pat mygtukas "rodyti" kvitą. Taigi darbuotojui net nereikia atidaryti Uniconta.

"Didžiosios knygos" funkcijos

Uniconta žurnalų nustatymai gali būti nustatyti naudojant mūsų numatytuosius parametrus, taip pat individualiai pritaikytus parametrus tame pačiame žurnale. Tai taikoma visoms įmonėms, prie kurių vartotojas turi prieigą. Be to, Uniconta veikia su neribotu skaičiumi žurnalų vienam klientui.

Vartotojai turi laisvę pritaikyti Uniconta būtent prie savo įmonės finansų valdymo poreikių.

 • Abonementinių įplaukų kaupimas
 • Suma finansinėse ataskaitose ir biudžetuose
 • “Excel” failo kūrimas iš finansinių ataskaitų
 • Sukauptos lėšos ir kiti asignavimai
 • Apskaitininko uždarymo lapas metų pabaigos uždaryme
 • Banko suderinimas
 • Kopijavimo / įklijavimo funkcija
 • Greitieji rinkiniai
 • Greiti ir paprasti taisymai
 • Eilutes kasdieniuose žurnaluose dabar galima rūšiuoti (bet neišsaugoma registruojant)
 • Dvi naujos kasdienio žurnalo funkcijos yra “nustatyti datą” ir “nustatyti tekstą”
 • Perjungti ženklus finansinėse ataskaitose, kurios gali padėti spausdinant pelno (nuostolio) ataskaitą, kad pajamos būtų rodomos kaip teigiamos, o išlaidos – kaip neigiamos
 • PVM grynųjų pinigų atsiskaitymo nuolaidoms gali būti atšauktas, kai taikoma nuolaida. (Pirmiausia tai turi būti nustatyta mokėjimo sąlygose)
 • PDF skaidymas į kelis PDF failus faktiniuose kvituose (Gauta)
 • Pridėti fizinius dokumentus iš pagrindinio žurnalo
 • Vartotojai gali nurodyti, ar atsiskaityti už nerealizuotą PVM
 • Didžioji knyga dabar rodo eilučių skaičių peržiūroje
 • Dimensijos, pridėtos prie faktinių kvitų (Gauta)
 • Vartotojai gali ištrinti ataskaitinius metus netikrindami, ar jie yra 5 metų senumo, iki 15 dienų po to, kai įmonė buvo konvertuota į Uniconta
 • Modeliuojamos operacijos sąskaitų išrašuose
 • Dimensija gali būti blokuojama, kad jos nebūtų galima naudoti registruojant
 • Importuoti banko sąskaitų išrašus su datų intervalais
 • Du faktiniai kvitai gali būti sujungti. Tai daroma pridedant vieną pdf į kitą
 • Vartotojai gali pakeisti faktinį kvitą, jei iš pradžių buvo pridėtas neteisingas faktinis kvitas
 • Importavę banko operacijas banko modulyje, vartotojai dabar gali pasirinkti “Sulaikyti eilutes”
 • Eksportuotos finansinės operacijos seka tai, kas eksportuota, kad tos pačios operacijos nebūtų eksportuojamos du kartus. Ši funkcija yra vertinga vartotojams, kurie siunčia eksportuotus duomenis savo auditoriams
 • “Anuliuoti naikinimą” pagrindiniuose žurnaluose. Tai veikia tol, kol vartotojas nespustelėjo “Išsaugoti”.
 • Nauji kvitų numeriai žurnalo eilutėse
 • Rodyti datų intervalą žurnaluose
 • Banko suderinimo tekstą galima redaguoti
 • Suasmeninti aplankai faktiniuose kvituose (Gauta)
 • Banko suderinimas apima pagrindinio žurnalo eilutes
 • Perkelti/kopijuoti faktiniuose kvietuose (Gauta)
 • F7 atidaro ir uždaro faktinių kvitų rodinį
 • Dimensijos naikinimas
 • Piktograma viršutinėje juostoje, skirta faktinių kvitų “drag and drop”
 • Rodyti finansinės ataskaitos sumos operacijas

Skaityti daugiau apie kitus modulius