Didžioji knyga

Visapusiškas jūsų verslo finansų valdymas

Uniconta modulis “Didžioji knyga” leidžia vartotojams pilnai valdyti finansinius įmonės išteklius. Aukščiausios klasės funkcionalumas yra skirtas vartotojams, kuriems reikia kurti ataskaitas ir stebėti bendrą savo įmonės finansinę būklę.

Modulis “Didžioji knyga” tinkamas visų rūšių įmonėms, asociacijoms ir institucijoms; didelėms ir mažoms, sudėtingoms taip pat kaip ir visiškai paprastoms. Jame yra visos priemonės, reikalingos operacijoms registruoti, įmonės finansams stebėti ir ataskaitoms parengti.

Modulis “Didžioji knyga” yra pažangiausias iš visų Uniconta modulių. Jis prieinamas visų rūšių įmonėms, asociacijoms ir institucijoms; didelėms ir mažoms, sudėtingoms taip pat kaip ir visiškai paprastoms. Jame yra visos priemonės, reikalingos operacijoms registruoti, įmonės finansams stebėti ir ataskaitoms parengti.

Funkcionalumas

Modeliavimas

Žurnalų registravimas ir balansas gali būti sumodeliuoti prieš registruojant operacijas, kad vartotojas galėtų patikrinti ir įsitikinti, kaip operacija paveiks "Didžiosios knygos" sąskaitas prieš užregistruojant žurnalą. Tokiu būdu mūsų vartotojai gali būti tikri, kad viskas yra tinkamai nustatyta prieš galutinį operacijos registravimą.

Jei operacija neatrodo visiškai teisinga, vartotojai gali koreguoti registravimo procesą ir nustatymus, kad būtų užtikrintas optimalus funkcionalumas.
Tai suteikia vartotojams visišką jų finansų valdymo kontrolę ir padeda jiems išvengti varginančių klaidų.

Registravimas per kelerius finansinius metus

Operacijos gali būti registruojamos per kelis finansinius metus tuo pačiu metu.
Kiekvieni finansiniai metai taip pat gali būti suskirstyti į laikotarpius, kuriuos, kaip ir metus galima blokuoti arba uždaryti.

Tokiu būdu vartotojai gali būti tikri, kad prieš atliekant galutinį registravimą viskas tinkamai nustatyta. Jei registracija neatrodo tinkamai,
tada vartotojai gali prisitaikyti registravimo procesą, kad jis veiktų optimaliai.
Tai suteikia vartotojams visišką jų finansų valdymo kontrolę ir padeda jiems išvengti varginančių klaidų.

Sąskaitų planas

Sąskaitų plane yra visi būtini sąskaitų tipai ir kategorijos. Jame taip pat rodomi sąskaitų balansai, sąskaitų skyrių tarpinės sumos, taip pat kaip suskaičiuotoi koeficientai ar išraiškos. Dviejų metų likučiai gali būti rodomi vienu metu. Vartotojai taip pat gali matyti savo sąskaitų apžvalgą, kuri, žinoma, yra būtina bet kokiam finansų valdymo lygiui.

Uniconta turi keliatą registravimo žurnalų, vartotojai taip pat gali lengvai kurti papildomus žurnalus. Vartotojas gali pasirinkti norimų rodyti laukų skaičių. PVM skaičiuojamas automatiškai, o mūsų PVM ataskaitoje pateikiama bendra kiekvieno PVM kodo ir specifikacijos suma.

5 operacijų dimensijos

Uniconta leidžia naudoti iki 5 dimensijų, kurias galima taikyti visoms sistemos operacijoms.

Ataskaitų generatorius, taip pat, gali rodyti
dimensijas.
Dimensijos ir subdimensijos yra laiscai pasirenkamas tekstas, kad juos galėtų pavadinti pats naudotojas (pvz., departamentas, vežėjas, tikslas, tipas ir t. t.).

Nuskaityti dokumentai ir žurnalai

Nuskenuoti dokumentai, bet kokiu formatu, galima būti pridėti prie visų Uniconta operacijų. Jie gali būti siunčiami el. paštu arba įkelti prieš registruojant, jo metu ar net po jo. Vartotojai gali pasirinkti mūsų numatytąjį Uniconta nustatymą, taip pat kaip sukurti savo individualų nustatymą tame pačiame žurnale. Tai taikoma visoms įmonėms, prie kurių vartotojas turi prieigą. Uniconta taip pat gali veikti su neribotu skaičiumi žurnalų skirtų vienam klientui.

Finansinės ataskaitos

Finansines ataskaitas gali būti sukurtos vartotojų ir pritaikytos prie jų poreikių. Lengva kurti naujas ir redaguoti esamas finansines ataskaitas. Iki 12 laikotarpių galima spausdinti finansinėje atskaitomybėje, įskaitant dimensijas.

Uniconta yra lanksti apskaitos programa, kuri gali būti individualiai pritaikyta finansinei atskaitomybei, kuri geriausiai atitinka įmonės apskaitos ir ataskaitų poreikius.

Faktiniai kvitai

Gauta aplankai

Vartotojai gali nutempti faktinius kvitus iš pagrindinio sąrašo į aplanką Gauta prieš juos užregistruodami žurnaluose (ir taip pašalinti iš aplanko Gauta). Šiuos aplankus galima rodyti arba slėpti naudojant vietinio meniu mygtuką.

Faktinių kvitų patvirtinimas

Darbuotojas gali "patvirtinti", "atmesti" arba nustatyti kvitą kaip "sulaikytą". Atsižvelgiant į tai, ką pasirenka vartotojas, kvitas tokiu pačiu pavadinimu iš Gauta yra perkeliamas į kitą aplanką faktinių kvitų dėžutėje. Tokiu būdu buhalteris gali pamatyti, kokių veiksmų buvo imtasi.
Fiziniai kvitai, taip pat,
turi datos ir laiko lauką: „Patvirtinta“ („Approved on“). Taip pat galima pridėti pastabą lauke "Pastabos".

Patvirtinti el. paštu

Galima nustatyti, kad darbuotojas gautų el. pašto užklausą kvitui patvirtinti. Jei tai įjungta, buhalteriui tiesiog reikia įvesti atitinkamą darbuotoją kaip "Tvirtintoją" kvite ir darbuotojas automatiškai gaus el. laišką. Šiame el. laiške bus mygtukai, skirti "patvirtinti", "atmesti" arba sulaikyti kvitą, taip pat mygtukas "rodyti" kvitą. Taigi darbuotojui net nereikia atidaryti Uniconta.

Patvirtinimas darbuotojų lentelėje

Fizinius kvitus galima patvirtinti tiesiogiai darbuotojo lentelės vietiniame meniu.

Jei vartotojas patvirtina kito vartotojo kvitą, jo darbuotojo ID bus nurodytas kaip tvirtintojas.

“Tai tikrai labai gera ir lanksti finansų valdymo sistema, kurios laukėme daugelį metų. Jis yra neįtikėtinai prieinamas ir lengvai pritaikomas mūsų poreikiams, o nauji laukai, įrašai ir ekrano nuotraukos yra tiesiog nuostabūs.”

Teddy Rasmussen, Savininkas „T R Varmeteknik“

Ką gali Didžiosios knygos modulis?

Uniconta žurnalų nustatymai gali būti nustatyti naudojant mūsų numatytuosius parametrus, taip pat individualiai pritaikytus parametrus tame pačiame žurnale. Tai taikoma visoms įmonėms, prie kurių vartotojas turi prieigą. Be to, Uniconta veikia su neribotu skaičiumi žurnalų vienam klientui.

Vartotojai turi laisvę pritaikyti Uniconta būtent prie savo įmonės finansų valdymo poreikių.

 • Abonementinių įplaukų kaupimas
 • Suma finansinėse ataskaitose ir biudžetuose
 • “Excel” failo kūrimas iš finansinių ataskaitų
 • Sukauptos lėšos ir kiti asignavimai
 • Apskaitininko uždarymo lapas metų pabaigos uždaryme
 • Banko suderinimas
 • Kopijavimo / įklijavimo funkcija
 • Greitieji rinkiniai
 • Greiti ir paprasti taisymai
 • Eilutes kasdieniuose žurnaluose dabar galima rūšiuoti (bet neišsaugoma registruojant)
 • Dvi naujos kasdienio žurnalo funkcijos yra “nustatyti datą” ir “nustatyti tekstą”
 • Perjungti ženklus finansinėse ataskaitose, kurios gali padėti spausdinant pelno (nuostolio) ataskaitą, kad pajamos būtų rodomos kaip teigiamos, o išlaidos – kaip neigiamos
 • PVM grynųjų pinigų atsiskaitymo nuolaidoms gali būti atšauktas, kai taikoma nuolaida. (Pirmiausia tai turi būti nustatyta mokėjimo sąlygose)
 • PDF skaidymas į kelis PDF failus faktiniuose kvituose (Gauta)
 • Pridėti fizinius dokumentus iš pagrindinio žurnalo
 • Vartotojai gali nurodyti, ar atsiskaityti už nerealizuotą PVM
 • Didžioji knyga dabar rodo eilučių skaičių peržiūroje
 • Dimensijos, pridėtos prie faktinių kvitų (Gauta)
 • Vartotojai gali ištrinti ataskaitinius metus netikrindami, ar jie yra 5 metų senumo, iki 15 dienų po to, kai įmonė buvo konvertuota į Uniconta
 • Modeliuojamos operacijos sąskaitų išrašuose
 • Dimensija gali būti blokuojama, kad jos nebūtų galima naudoti registruojant
 • Importuoti banko sąskaitų išrašus su datų intervalais
 • Du faktiniai kvitai gali būti sujungti. Tai daroma pridedant vieną pdf į kitą
 • Vartotojai gali pakeisti faktinį kvitą, jei iš pradžių buvo pridėtas neteisingas faktinis kvitas
 • Importavę banko operacijas banko modulyje, vartotojai dabar gali pasirinkti “Sulaikyti eilutes”
 • Eksportuotos finansinės operacijos seka tai, kas eksportuota, kad tos pačios operacijos nebūtų eksportuojamos du kartus. Ši funkcija yra vertinga vartotojams, kurie siunčia eksportuotus duomenis savo auditoriams
 • “Anuliuoti naikinimą” pagrindiniuose žurnaluose. Tai veikia tol, kol vartotojas nespustelėjo “Išsaugoti”.
 • Nauji kvitų numeriai žurnalo eilutėse
 • Rodyti datų intervalą žurnaluose
 • Banko suderinimo tekstą galima redaguoti
 • Suasmeninti aplankai faktiniuose kvituose (Gauta)
 • Banko suderinimas apima pagrindinio žurnalo eilutes
 • Perkelti/kopijuoti faktiniuose kvituose (Gauta)
 • F7 atidaro ir uždaro faktinių kvitų rodinį
 • Dimensijos naikinimas
 • Piktograma viršutinėje juostoje, “drag and drop” faktinsiu kvitus
 • Rodyti finansinės ataskaitos sumos operacijas
 • PVM pasirinkimas konfigūruojant žurnalus
 • Banko išrašo valiuta
 • Pridėti dimensijas naudojant „Patvirtinti kvitą“ („Approve voucher“)
 • Pašalinami nereikalingi nuskaitytų el. laiškų priedai
 • Vilkimo ir nuleidimo („Drag and drop“) funkciją galima naudoti bendruosiuose žurnaluose, banko sutikrinimuose ir sandorių ataskaitoje, kur vartotojai gali pridėti fizinį kvitą prie jau užregistruotos operacijos.
 • Vartotojai dabar gali redaguoti atviras operacijas naudodami F8 spartųjį klavišą iš bendrųjų žurnalų arba banko sutikrinimo ekranų, kaip ir klientų bei pardavėjų atvirų operacijų ataskaitose.
 • „Uniconta“ automatiškai išsiunčia el. laišką darbuotojams, kurie nepatvirtino savo kvitų. Vienam darbuotojui išsiunčiame tik vieną el. laišką, kuriame pateikiame visų nepatvirtintų kvitų sąrašą ir nuorodą, kaip patvirtinti kiekvieną kvitą. Vartotojai turi nustatyti, kuriomis savaitės dienomis jie nori, kad darbuotojams būtų siunčiami priminimai.
 • Jei žurnale įvedami paties naudotojo kvitų numeriai ir kvito numeris yra negaliojantis, jis bus paryškintas raudona spalva simuliacijos dalyje.
 • Sudengimo funkcija suteikia galimybę vienu metu sudengti kelias atviras operacijas
 • Trys redagavimo parinktys “Kvito operacijose”: “Pridėti PVM”, “Pašalinti PVM” ir “Keisti tiekėją/klientą”.
 • Pertvarkykite dimensijas, kad čia galėtumėte konvertuoti bet kurį dimensijų derinį į bet kurį kitą dimensijų derinį.
 • „Intrastat“ palaiko išplėstinį failų formatą, kuris bus privalomas nuo 2022 m. sausio mėn.
 • Naviguoti tarp laukų galite naudodami „Space bar“ klavišą. Pavyzdžiui: Didžiosios knygos/Kliento/Tiekėjo klasės žurnale.
 • Sąskaitos faktūros žurnale yra datos, kai sąskaita faktūra siunčiama el. paštu ir siunčiama per OIOUBL, ir varnelė “Klaida siunčiant”.
 • PVM ataskaitoje nurodomas PVM kodas iš sąskaitų plano, todėl galite lengvai nustatyti, ar yra kokių nors neatitikimų.
 • Dabar galite kurti savo laukus operacijose. Sukūrus šiuos laukus, jie taip pat atsiras finansiniame žurnale ir bus perkelti į finansinius įrašus žurnalo registracijos metu.
 • Fizinių kvitų perkėlimas į kitą įmonę, jei jis siunčiamas netinkamai įmonei.
 • Suspauskite priedus
 • Trys skaičiai po kablelio PVM % lauke
 • Ištrynus seniausius finansinius metus, debitorių ir kreditorių įrašai taip pat bus ištrinti.
 • Fizinių kvitų dežutė, dabar galima konvertuoti JPEG į PDF. Tada galite jį sujungti su kitu PDF.
 • Dabar galite apsukti PDF dokumentą.

Skaitykite daugiau apie mūsų modulius

indholdsikoner_u-bg_Dashboard

Valdymo skydas

Savarankiškas BI įrankis. Gaukite išsamią apžvalgą naudodami “Uniconta” valdymo skydą.

indholdsikoner_u-bg_Projekt

Projektų valdymas

Valdykite išlaidas, pajamas, nebaigtus darbus ir valandinį suvartojimą atskiruose projektuose.

indholdsikoner_u-bg_Oekonomi

Didžioji knyga

Įgalina vartotojus išlaikyti bendrą savo verslo finansinį valdymą.

indholdsikoner_u-bg_Debitor

Tiekėjai

Valdykite išlaidas, pajamas, nebaigtą darbą ir valandines sąnaudas atskiruose projektuose.

indholdsikoner_u-bg_Kreditor

Pirkimai

Pirkimų pagalba galima sekti prekių ir paslaugų užsakymus iš tiekėjų.

indholdsikoner_u-bg_Logistik

Logistika

Ženkliai išplečia ir Didžiosios knygos ir atsargų valdymo modulius.

indholdsikoner_u-bg_CRM

Klientų valdymas (CRM)

Perkelkite savo potencialių klientų valdymą į kitą lygį su mūsų CRM sistema.

uniconta_ikoner_u-bg_fabrik

Gamyba

Valdo gamybą ir pateikia nebaigtų gamybos KS apžvalgą.

indholdsikoner_u-bg_Indkoeb

Pardavimo užsakymas

Galima naudoti pasiūlymų ir užsakymų tvarkymui, siuntų valdymui ir sąskaitų faktūrų išrašymui.

indholdsikoner_u-bg_Lager

Atsargos

Suskirstyta į finansinį ir fizinį atsargų valdymą.

uniconta_ikoner_u-bg_bankafstemning

Ilgalaikis turtas

Tvarko jūsų turtą visą jo gyvavimo ciklą.

indholdsikoner_u-bg_Debitor

Klientas

Naudotojai gali rinkti ir valdyti visą informaciją apie klientus.

Užsiregistruokite nemokamam bandomajam naudojimui

Išbandykite „Uniconta“ nemokamai 30 dienų, kad susipažintumėte su visais moduliais ir funkcijomis. Po 30 dienų nuspręsite, ar norite toliau naudoti „Uniconta“, ar ne.

Klientų istorijos

Sužinokite daugiau apie tai, kokią naudą mūsų klientai gauna naudodami „Uniconta“ savo versle.

„Uniconta“ kainoraštis

„Uniconta“ - tai visapusiška moderni debesų kompiuterijos pagrindu veikianti ERP sistema už prieinamą kainą.

DAR NESATE „UNICONTA“ KLIENTAS?

„Uniconta“ palaiko platus įgaliotųjų perpardavėjų, „Uniconta“ partnerių tinklas, todėl prireikus pagalbos dėl „Uniconta“ visada galite susisiekti su ekspertu.

Jei dar nesate susisiekę, kreipkitės į vieną iš mūsų partnerių, kuris padės jums iš karto pradėti dirbti.

Visada rekomenduojame susisiekti su vienu iš „Uniconta“ partnerių, jei:

 • Migruojate iš kitos ERP sistemos ir norite saugiai perkelti duomenis į „Uniconta“
 • Norite pritaikyti „Uniconta“ pagal savo verslo poreikius
 • Reikalinga integracija su kitomis sistemomis
 • Nusprendėte naudoti „Uniconta“, tačiau Jums trūksta mokymų ar pagalbos

Susisiekite su „Uniconta“ partneriu

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement