Visiškas ilgalaikio turto valdymas

Lengva stebėti ir valdyti turtą per visą jo gyvavimo ciklą.

Ilgalaikio turto modulis skirtas įmonėms apžvelgti savo ilgalaikį turtą ir įgalinti juos lengvai stebėti ir valdyti turtą per visą jo gyvavimo ciklą.

Ilgalaikio turto modulis yra integruotas su finansų žurnalais, todėl ilgalaikio turto kataloge automatiškai atnaujinamos savikainos, nusidėvėjimo, nuostolių, pelno ir pardavimo vertės, kai šios sumos įtraukiamos į finansinius įrašus.

Funkcionalumas

Nusidėvėjimo apskaičiavimas

Nusidėvėjimą galite skaičiuoti tiesiai iš bendro sąrašo, kad nereikėtų to daryti rankiniu būdu kiekvienam atskiram turto vienetui. Tuo pat metu, žurnale automatiškai suformuojamos eilutės, kad matytumėte, kuriuos nusidevėjimo įrašus galima įtraukti į apskaitą. Kai žurnalas užregistruojamas, nusidėvėjimas registruojamas atskiriems turto vienetams, o bendra nusidevėjimo suma parodoma bendrąjame sąraše.

Atsikratykite „Excel“ lentelių

Finansų žurnale galite įvesti, su kokiu ilgalaikiu turtu ir kokio tipo įrašais susiduriate. Apskaičius pirkimą, modulio apžvalga atnaujinama automatiškai, todėl visada turėsite atnaujintą pirkimo datos ir ilgalaikio turto vertės apžvalgą.

Draudimo verčių apžvalga

Turto apsaugoje galite nustatyti skirtingą draudimo informaciją atskiram turto vienetui. Jei įvesite draudimo vertes, apžvalgos apačioje matysite bendrą viso turto draudimo sumą. Taip galėsite greitai gauti teisingą draudimo informaciją ir reguliariai tikrinti, ar jūsų ilgalaikis turtas yra tinkamai apdraustas.

Išsami apžvalga
Nekilnojamas turtas

Visada galite peržiūrėti savo ilgalaikį turtą, įskaitant jo vertę ir įsigijimo datą, nusidėvėjimą, balansinę vertę, metalo laužo vertę, naudojimo trukmę, nusidėvėjimo metodą ir turto grupes. Jei darbuotojas atsistatydina, galite apžvalgoje matyti kokį turtą darbuotojas turi grąžinti.

Sistemos generuojamos ilgalaikio turto ataskaitos

Modulyje galima sugeneruoti tam tikro laikotarpio ataskaitą. Šioje ataskaitoje galite matyti pasirinkto laikotarpio ilgalaikį turtą, pradinį likutį, padidėjimą, perleidimą, nusidėvėjimą, buhalterinį nusidėvėjimą ir balansinę vertę.

Sužinokite apie ilgalaikį turtą

Užsiregistruokite nemokamam bandomajam naudojimui

Išbandykite „Uniconta“ nemokamai 30 dienų, kad susipažintumėte su visais moduliais ir funkcijomis. Po 30 dienų nuspręsite, ar norite toliau naudotis „Uniconta“, ar ne.

Klientų istorijos

Sužinokite daugiau apie tai, kokią naudą mūsų klientai gauna naudodami „Uniconta“ savo versle.

„Uniconta“ kainoraštis

„Uniconta“ - tai visapusiškai moderni debesų kompiuterijos pagrindu veikianti ERP sistema už prieinamą kainą.

Skaitykite daugiau apie mūsų modulius

indholdsikoner_u-bg_Oekonomi
Logistika
Klientai
Projektų valdymas
Pardavimų užsakymai
Gamyba
Tiekėjai
Klientų valdymas (CRM)
Pirkimai
Ilgalaikis turtas

DAR NESATE „UNICONTA“ KLIENTAS?

„Uniconta“ palaiko platus įgaliotųjų perpardavėjų, „Uniconta“ partnerių tinklas, todėl prireikus pagalbos dėl „Uniconta“ visada galite susisiekti su ekspertu.

Jei dar nesate susisiekę, kreipkitės į vieną iš mūsų partnerių, kuris padės jums iš karto pradėti dirbti.

Visada rekomenduojame susisiekti su vienu iš „Uniconta“ partnerių, jei:

  • Migruojate iš kitos ERP sistemos ir norite saugiai perkelti duomenis į „Uniconta“
  • Norite pritaikyti „Uniconta“ pagal savo verslo poreikius
  • Reikalinga integracija su kitomis sistemomis
  • Planuojate naudoti „Uniconta“, tačiau Jums trūksta mokymų ar pagalbos

Susisiekite su „Uniconta“ partneriu