PROJEKTAS

PROJEKTŲ VALDYMAS | Gaukite projektų apžvalgą

“Uniconta” projektų modulis leidžia vartotojams valdyti išlaidas, pajamas, nebaigtą darbą ir valandinį suvartojimą atskiruose projektuose. Kiekvieną kartą, kai vartotojai sukuria naują projektą, jie gali pasirinkti iš įvairių šablonų, ir tik įvesti savo klientų duomenis. Tai suteikia vartotojams nuoseklų klientų duomenų vaizdą, visi surinkti vienoje projekto modulio vietoje, todėl jiems lengviau valdyti savo klientų portfelius.

Nebaigti darbai

Užregistravus projekto žurnalą, "Uniconta" registruos nebaigtą darbą (numatomas pajamas) pagal valandas, medžiagas ir išlaidas. Šių įrašų sąskaitos ir korespondentinės sąskaitos nustatomos projektų grupėse. Jei šios sąskaitos nenustatytos, "Uniconta" neregistruos nebaigtos gamybos Didžiojoje knygoje. "Uniconta" projektai gali būti valdomi ir be sąryšio su Didžiąja knyga, jei taip pageidaujama.

Projekto operacijose yra laukas "Nebaigtas darbas", rodantis, ar nebaigti darbai registruojami į DK. Išrašant SF, nebaigti darbai sudengiami didžiojoje knygoje, taip kad tik projekto faktinės pajamos yra rodomos projekte ir Didžiojoje knygoje.

"Uniconta Laikas" - Laiko registracija

"Uniconta Laikas" yra "Uniconta" projekto modulio papildymas, kuris yra skirtas registruoti darbuotojų darbo laiko lapus, sekti nebaigtus darbus ir atlikti atsiskaitymą. Modulis leidžia vartotojams nustatyti standartinius kalendorius ir kainų matricas kiekvienam darbuotojui ir registruoti darbuotojo valandas kaip paslaugos mokestį.

Šie standartiniai kalendoriai ir kainos gali būti naudojami žurnale "Tabelis" esančiame dalyje Projektas/Žurnalai arba kiekvienam darbuotojui. Baigę tabelį darbuotojai gali uždaryti laikotarpius, o laikotarpius gali patvirtinti vadovas. Patvirtinus, tabeliai bus automatiškai registruojami standartiniame "Uniconta" projekto žurnale. Darbuotojai gali iš naujo atidaryti dar nepatvirtintus laikotarpius.

Planavimas

Planavimas leidžia vartotojams planuoti projektus, tipus, mokėjimo tipus ir darbuotojus. Modulis leidžia vartotojams gauti realizuotų skaičių ir biudžeto palyginimą, normalaus laiko ir nukrypimų apžvalgą. Visa tai sukurta turint "Pivot" galvoje. Jei vartotojai nori redaguoti biudžetą arba pereiti iš vieno darbuotojo į kitą, jie gali tai padaryti tiesiog perkeldami, pridėdami arba redaguodami operaciją. Tada biudžetas bus atnaujintas su pakeitimu ir rezultatas bus rodomas vizualiai. Pastaraisiais metais realizuotus skaičius galima tiesiog nukopijuoti į naują biudžetą, kad vartotojai galėtų pradėti biudžetą / planavimą. Jei planavimo etape redaguojamas darbuotojo valandinis tarifas, biudžetas gali būti atnaujintas naujais tarifais.

Pagrindinis projektas

Dirbdami su projektais, kurie turi kelis antrinius lygius, vartotojai gali gauti projektų apžvalgą pagal "Pagrindinį projektą". Čia vartotojai gali matyti, kas yra projekto viršuje, kai projektas yra pagrindinis projektas. Tai reiškia, kad kai vartotojas filtruoja arba sugrupuoja duomenis pagal pagrindinius projektus, tada galima greitai peržiūrėti visus antrinius projektus pagal pagrindinį projektą.

Projekto SF išrašymas subprojektams

Kurdami projektą vartotojai gali sukurti "Pagrindinį projektą". Jei tai nustatyta, nauji projektai yra pagrindinio projekto subprojektai. Vartotojai gali nustatyti, ar subprojektams turi būti išrašyta SF iš pagrindinio projekto, ar SF turi būti išrašyta atskirai. Keliuose "Uniconta" languose taip pat yra meniu punktas "įtraukti subprojektą", kai jie atidaromi iš vietinio meniu.

Kurti 0 SF (nulį) projektui

Norint uždaryti mėnesį, projektams reikia išrašyti SF. Mes taip pat turime funkciją, pavadintą "Sukurti 0-SF". Tai būdas uždaryti mėnesį nesiunčiant sąskaitos faktūros klientui. "Uniconta" vis tiek sukurs sąskaitą faktūrą su numeriu 0 (nulis) SF lentelėje. Tokiu būdu vartotojai gali matyti, kad "Uniconta" sukūrė ir užregistravo 0 SF. Projekto numerių serijoje vartotojai gali sukurti atsargų prekės numerį, kurį galima naudoti norint parodyti skirtumą tarp sumos "iš sąskaitos", kuriai išrašyta SF, ir sumos, kuriai iš tikrųjų turėtų būti išrašyta SF.

Projektų sąrašas

Sukūrę projektą, vartotojai gali kurti kliento pagrindinius duomenis, kurie bus įtraukti į projektų sąrašą. Visos vertės gali būti redaguojamos kiekviename projekte, pvz., mokėjimo ir pristatymo sąlygos, pristatymo būdai, kiti pardavėjai ir t. t.

Projektą galima lengvai įterpti į pagrindinio projekto hierarchiją pagal svarbumą. Projektai gali būti kuriami naudojant šablonus, užtikrinant visos reikalaujamos informacijos vienodumą ir įtraukimą.

Apžvalga ir valdymas

Įvairios projekte įtrauktos veiklos arba produktų tipai gali būti suskirstyti į bet kokias konkrečias kategorijas. Šios kategorijos tada gali būti gugrupuotos į subkategorijas, jeigu to tik reikia.

Šios kategorijos ir subkategorijos suformuoja pagrindą statistinei analizei projekto kortelėje, pagal kurią vartotojai gali sekti projekto progresą. Šią informaciją galima peržiūrėti ir "Uniconta" valdyme skyde.

Sąskaitų faktūrų išrašymas

Sąskaitų išrašymas atliekmas kliento modulyje, kuris veikia panašiai kaip paprastas teskto apdorojimas. Eilutės gali būti įterptos su arbe be prekės numerio. Teksto ilgis gali būti iki 1200 simbolių. Vartotojai gali pasirinkti, kurioms valandos reikai išrašyti sąskaitą faktūrą, ir kurioms ne.

Visada gera mintis sekti projektus, kuriuos vykdo įmonė. "Uniconta" Projektų modulis leidžia vartotojams gauti kiekvieno projekto išlaidų, pajamų ir valandų sunaudojimo apžvalgą Tai veda į projektų valdymo apžvalgą rodančią, kurie projektai yra pelningi ir kurie yra blogi.

Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą Projektų modulyje?

Projektų modulis yra pilnai sujungtas su Didžiosios knygos, Klientų, Tiekėjų ir Atsargų valdymo moduliais. Taigi sąskaitos faktūros išrašomos iš Klientų modulio. Klientų modulio funkcijos yra panašios į paprastą teskto apdorojimą, tad vartotojams yra lengva nuspręsti kurioms valandoms jau išrašyta sąskaita faktūra ir kurioms dar ne.

Projektų funkcijos

 • Pajamų, išlaidų ir atsargų straipsnių kategorijos
 • Integracija su atsargomis
 • Projekto biudžeto eilutės apima prekių numerius, darbuotojus, darbo užmokesčio rūšis ir dimensijas.
 • Projekto biudžeto eilutės rodo įmokų maržą ir santykį per eilutę ir projekto lygmenyje
 • Sąskaitos faktūros išrašymas
 • Pardavimo užsakymo registravimas Projektuose
 • ‘Supaprastina sąskaita faktūra’ Projektuose
 • Sąskaitų faktūrų įrašai iš projekto naudojant „Supaprastiną sąskaitą faktūrą“
 • Prekių, paslaugų ir kategorijų, susijusių su darbuotojais ir projektu, vartojimo, valandų ir išlaidų registravimas
 • Projektų žurnale galima rasti „Patvirtinta“ ir „Laukiama“
 • Perskaičiuoti kainą projektų žurnale
 • Darbo užmokesčio rūšys už valandas ir nuorodos į darbo užmokestį
 • Sąsaja per darbuotoją
 • Darbuotojo tipo parinktis
 • Biudžetas/Apytikriai apskaičiavimai
 • Redaguoti užregistruotas projekto eilutes
 • Projekto suvartojimas su biudžetu/apytikrias apskaičiavimais
 • Į sumos apžvalgą įtraukti subprojektai
 • “Tarpsnis įtrauktas į projekto kortelę
 • Pakeisti užregistruoto projekto numerį
 • Biudžetas/Apytikriai apskaičiavimai
 • Savikaina
 • „PivotTable“ įtrauktas į projekto modulį
 • Projekto kaina iš pardavimų
 • Projekto šablonai standartinėms įmokoms ir viršvalandžiams
 • Laisvos formos teksto laukas nuorodų numeriams įvesti
 • Projekto operacijose sąskaitos faktūros yra neigiamos
 • Projekto žymėjimo grupės
 • Projekto žurnalas
 • Prekės numeris projekto sąskaitoje faktūroje
 • Suma viso projektų sąraše
 • Dimensijos įtrauktos į projekto operacijas
 • Užsakymo sukūrimas iš projekto
 • Masinis atnaujinimas projektų modulyje
 • Vartotojui leidžiama rūšiuoti pagal ‘Visi įrašai’, ‘Išrašytos sąskaitos faktūros’ ir ‘Dar neišrašytos sąskaitos faktūros’
 • Automatinis agregavimas
 • Koregavimai, kurie gali būti naudojami pateikiant sąskaitą faktūrą, jei užsakymas yra koreguojamas, kai jis perkeliamas iš projekto
 • Vartotojai gali įvesti projektus, už kuriuos išrašomos sąskaitos, tiesiogiai projekto žurnale, tada kategoriją ir atlyginimo tipą galima nustatyti kaip numatytąją vertę. Ši numatytoji vertė tada priskiriama projekto operacijai, kai registruojama iš pagrindinio žurnalo ir pirkimų.
 • Projektų modulio “PivotTables” apima kategorijas, tipą ir atlyginimo tipo dimensijas
 • Užsakymo modulyje galima matyti, kuriomis projekto operacijomis pagrįstas užsakymas. Be to, vartotojai gali pašalinti eilutes, kurių jie nenori įtraukti, ir atidėti jas iki kito mėnesio. Užsakymų eilutės gali būti sukurtos iš naujo
 • Jei vartotojai teikia prioritetą projektų tipams naudodami rūšiavimą, tada sąskaitos faktūros eilutės taip pat yra rūšiuojamos naudojantis šiuo raktu
 • Projekto operacijos kilmė dabar gali būti atnaujinta naujomis operacijomis
 • Projekto žurnalas dabar turi partijos ir serijos numerį
 • Nebaigti darbai projektuose
 • Patvirtinkite darbo laiko apskaitos žiniaraščius
 • Perkelti/kopijuoti faktiniuose kvituose (Gauta)
 • Projekto numeris dabar gali būti 40 simbolių ilgio
 • Vairavimo išlaidas dabar galima registruoti apmokestinamuose projektuose
 • Tiesioginė projektų registracija
 • Viskas „Uniconta“ gali būti integruota į darbo užmokesčio tipus
 • Pelnas ir nuostoliai pagal projektus
 • Integruotas atsargų valdymas
 • Tiesiogiai nuo išsiuntimo iki sąskaitos faktūros išrašymo
 • Lengva prieiga prie ataskaitų

Skaitykite daugiau apie mūsų modulius

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement