Uniconta

Sammenlegg mange

juli 25th, 2017 | Kunde, Unipedia, Vedlikehold

Sammenlegg mange. Når mange Salgsordre sammenlegges, slettes de fra kontoen og alle posteringer på  “Kopier fra” kontoen flyttes til “Kopier til” kontoen. Vises ingen salgsordre. Trykk på [Fjern bestilling] Lag et filter, som velger de salgsordre, som skal sammenlegges. Trykk på [Sammenlegg] Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Sammenlegg to salgsordre

juli 25th, 2017 | Kunde, Unipedia, Vedlikehold

Sammenlegg to salgsordre. Når to Salgsordre sammenlegges slettes de fra kontoen og alle posteringer på  “Kopier fra” kontoen flyttes til “Kopier til” kontoen. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Kundegrupper

juli 25th, 2017 | Kunde, Unipedia

Kunde/Vedlikehold/Kundegrupper. Kundegrupper brukes primært til å dele kunder slik at inntektene deres kan distribueres til ulike finanskontoer. I Uniconta kan det velges om kundegruppen skal operere med bokføring av kundegruppe eller varegruppebokføring.     Lokalmenyen Legg til kundegruppe: Klikk for å legge til en kundegruppe. Rediger: Klikk for å redigere en kundegruppe. Kopier kundegruppe: Dette […]

Eksport av posteringer

juli 25th, 2017 | Økonomimodulen, Revisjonsaktiviteter, Unipedia

Eksport av posteringer brukes til å eksportere etterposteringer fra Uniconta regnskapet til kundens regnskap. Har kunden et Uniconta regnskap kan Univisor gis gratis adgang. Velg de felt, som skal eksporteres. Det vil typisk være Dato, Konto, Beløp, Moms og Tekst. Lagre filen. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Oppfølgingsaktiviteter

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia

Oppfølgingsaktiviteter Oppfølgingsaktiviteter brukes til å registrere hva som har skjedd / skal skje på den enkelte kunde / prospekt eller kontaktperson. Det er mulig å få tilgang til oversikten over alle oppfølgingsaktiviteter fra CRM-menyen. Det er også mulig å få tilgang til dette fra andre deler av CRM-modulen. «Kunder og kundeprospekt» der det er mulig […]

Interesser

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia, Vedlikehold

Interesser brukes til å informere om hvilke interesser som interesserer hver kunde / prospekt eller kontaktperson I eksemplet her opprettes interessene til Kunde og kundeprospekt og senere brukes på Kunde og prospekt. “Interesser” brukes under: Kundeprospekt Kunde og kundeprospekt Les her

Produkter

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia, Vedlikehold

Under “Produkter”opprettes de produktene du vil informere kunder, prospekt eller kontakter om. Produktgrupper opprettes ved å klikke på “Legg til post”, skriv inn produktnavnet på linjen og klikk “Lagre”   “Produkter” brukes under : Kundeprospekt Kunde og kundeprospekt Les her

Kundeprospekt

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia

Prospekt er de som ennå ikke er solgt til, men som selskaper ønsker å ha som kunder.   Under “Prospekt“, klikk “Leggtil “, hvor du deretter går inn i opprettelse skjermen. For rask fullføring av firmainformasjonen kan du bare angi ORG-nr. på selskapet du vil opprette. Les mer her Når vi har tastet inn firmainformasjonen, […]

Kampanje

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia

Kampanjen brukes når en kampanje ønskes på tvers av kunder og prospekt. I eksemplet her er det opprettet en kampanje for å sende Salgsbrev 2020 pr E-post. Opprettelsen av kampanjen: Gi kampanjen et navn Evt. Skrive notater Velg kampanjegruppe (Opprettet under Kampanjegrupper) Tildel ansatt Velg startdato Velg kampanjestatus (forhåndsdefinert av Uniconta) Velg kampanjetype (kommunikasjonskanal) Velg […]

Kampanjegrupper

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia

Unser Kampanjegrupperoppretter du de kampanjetypene du vil velge senere, under opprettelsen av en kampanje. Kampanjegrupper kan for eksempel være: Annonser Nyhetsbrev TV-reklame   Kampanjegrupper brukes under: Kampanjer. Les mer her

Oppfølgingsgrupper

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia

Under Oppfølgingsgrupper oppretter gruppene som kan velges for oppfølgingsaktiviteten. Følgende oppfølgingsgrupper er definert her. Igang Salgsprospekt Supportprospekt Tapt Du kan opprette og definere alle de ønskede oppfølgingsgruppene. Gruppene her representerer statusen for prospektet, for eksempel om prospektet er “Avsluttet”, “Ikke tildelt” eller “under behandling”. Oppfølgingsgrupper brukes i: Oppfølgingsaktiviteter. Les mer her

CRM-grupper

juli 18th, 2017 | Crm/Prospekt, Unipedia

CRM-grupper refererer til hvordan prospektene grupperes. For eksempel: Ekstern partner Kundeprospekt for mediekampanje Sosiale medier Eksisterende kunder Du kan opprette og definere alle crm-gruppene du vil bruke. Her har du valgt å gruppere i henhold til hvor “viktig” en kunde / prospekt er for virksomheten.   CRM-grupper brukes i: Kundeprospekt Kunde og kundeprospekt Les her