news

Jørn Rejndrup

Loggfil for endrede poster

juni 12th, 2018 by

Loggfil. Her vises konsekvensen av de endringer som foretas via Unicontas slette funksjoner.   Hopp til Layout Templates Søk Ytterligere informasjon  

Feillogg

juni 12th, 2018 by

Feillogg. Her vises feilene dersom det oppstår feil på vår server når det sendes e-mail. De feil, som oppstår ved avsendelse av faktura, kontoutdrag og andre dokumenter lagres her. nb Hopp til Layout Templates Søk Ytterligere informasjon  

Valutakursregulering

mai 3rd, 2018 by

Valuta regulering Under Økonomi vedlikehold kan Uniconta beregne og bokføre Valutakursreguleringer til en bestemt periode. Reguleringen anbefales beregnet den siste dagen i perioden. Herved beregnes kursreguleringen den siste dagen i perioden. Det gir et øyeblikksbilde som forteller hva selskapet skal justere resultatet med alle betalinger utført på beregningsdatoen. Formen fylles ut som vist ovenfor. Når det […]

Følgesedler

januar 17th, 2018 by

I Uniconta kan følgesedler lagres i et eget kartotek eller genereres fra fakturaoversikten. I denne oversikten vises de lagrede følgesedlene. Nummerserie settes opp under nummerserie i Debitorer Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Konvertering fra eCtrl til Uniconta

november 17th, 2017 by

Hvis du vil konvertere fra eCtrl til Uniconta, tilbyr vi et gratis konverteringsverktøy som sikrer enkel og sikker overføring av data til Uniconta. Kontakt   [email protected] for overføring av data . Gå til Layout Templates  Søk Ytterligere informasjonHva konverteres Konvertering fra C5 Konvertering av e-conomic Konvertering fra eCtrl Konvertering fra NAV Etter konvertering  

Konvertering fra Nav til Uniconta

november 16th, 2017 by

Les her hvordan du konverterer fra Nav til Uniconta. OBS .: VI anbefaler at det brukes en forhandler til denne konverteringen. Benytter du Dynamics NAV tilbyr et gratis konverteringsverktøy som sikrer overføring av data til Uniconta. Det anbefales å ta kontakt med en Uniconta forhandler, da vi ikke kan standard konvertere alt fra en NAV. […]

Varer

oktober 30th, 2017 by

Lagermodulen benyttes generelt til styring av lagret. Lagret er en sentralt modul i forhold til kjøps- og salgsfaktureringen. Tilgang, avgang og vareforbruk styres automatisk via konteringsreglerne. Bogføring av til- og avgang er knyttet til salgs- og innkjøpsordrer. Via lagerkladden kan lagerbeholdninger reguleres manuelt. Varetypen bestemmer om det er lagerstyring på varen. Varegruppen bestemmer konteringen i kontoplanen […]

Videresend email til Uniconta

oktober 26th, 2017 by

  Videresend e-post til Uniconta innboks Er testet på Exchange 2010 server. For å kunne videresende en faktura, f.eks. til vår ekstern ‘E-post til Fysiske bilag’ postadresse, opprettes først denne Uniconta-skannerens e-postadresse som en ‘E-postkontakt’ og oppretter en viderekoblingsregel i Microsoft Exchange. Finn den unike firma ‘E-post til Fysiske bilag’ adresse under: Firma / Firmaopplysninger. Se e-post […]

Kunder og kundeprospekt

oktober 15th, 2017 by

Kunder og Kundeprospekt Kunder og kundeprospekt er de virksomheter, som både er prospekt og kunder.. Menyen prospekt Legg til/Endre/Vis detaljer Det kan legges til prospekt og kunder. For prospektopprettelse. Les mer For Kundeopprettelse. Les mer Kontakter Her opprettes de kontaktpersoner, som er på prospektet. Les mer Oppfølging. Se mer Tilbud Konverter til kunde Spring til […]

Nummerserier leverandør

oktober 13th, 2017 by

Nummerserier leverandør Her velges det hvilken nummerserie, som skal brukes i Kreditor. Innkjøpsordre. Velges mellom de opprettede nummerserier Les mer om nummerserier    

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!