Jørn Rejndrup

Vareforbruk

august 1st, 2017 | Prosjekt, Rapporter, Unipedia

Vareforbruk. Her vises vareforbruket på alle prosjekter.   Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Posteringer

august 1st, 2017 | Prosjekt, Rapporter, Unipedia

Posteringer. Her vises alle posteringer, som er på alle prosjekter. OBS.:  Alle inntekter (Dvs. Faktureringer) vises med samme fortegn som kostnader. Alle linjer er enkelt posteringer. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Prosjektsaldi / Art

august 1st, 2017 | Prosjekt, Unipedia

Prosjektsaldi / Art. Her er det mulig å sammenligne de realiserte data med Budsjett/Forkalkulasjon. Posteringene samles pr type og art. Dette gjelder både på det enkelte prosjekt og på et prosjekt inkl. underprosjekter. Her er vist standard skjermbilde. OBS.: Faktureringer SKAL være foretatt på arter med typen “Inntekt”. Ellers vises fakturaer med motsatt fortegn Vises […]

Budsjett / Forkalkulasjon

august 1st, 2017 | Prosjekt, Unipedia

Prosjekt budsjett/Forkalkulasjon. Her er det mulig å opprette et budsjett/forkalkulasjon på et prosjekt. Dette kan senere under Prosjektsaldi / Art sammenlignes med det realiserte. Oppret budsjettet ved å trykke på Budsjett. Legg til/Tilføy budsjett. OBS.: Sett markering i Aktuelt for det budsjettet realiserte tall skal sammenlignes med. Inntast budsjettet. Sammenligning kan summeres på Typer Generelle […]

Posteringer

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia

Posteringer. Her vises alle posteringer, som er på et prosjekt.   OBS.:  Alle inntekter (Dvs. Faktureringer) vises med samme fortegn som kostnader. Alle linjer er enkelt posteringer. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Akonto fakturering

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia

Akontofakturering. Her er det mulig å sende akonto fakturaer på prosjektet. På dette prosjekt er der allerede laget en Akonto faktura på 30 % av det avtalte beløp. I samme linje tastes  hvor mye som nå skal faktureres. Det skal gjøres ved å legge det som skal faktureres på det som allerede er fakturert. Dvs. […]

Kladd

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia

Kladd. Registrering av poster til et prosjekt kan gjøres to steder. I kassekladder i økonomi og i Kladden i prosjekt. Kun i kladden i prosjekt kan antall registreres. Her gjennomgås kladden i prosjekt. Oppsetting av kladden Inntast på en vare. Vil virke i alle tre oppsettingsmuligheter. Les mer. Inntast på lønn arter via kombinasjonsmodellen. Les […]

Prosjekt

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia

Prosjekt. Prosjekt viser alle stamopplysninger på et prosjekt. Likesom det kan sees aktuell status under alt som refererer til prosjektet. Trykkes Legg til/Endre kan alle stamdata opprettes/endres. Budsjett.: Les mer. Posteringer.: Les mer. Prosjektarter.: Les mer. Prosjektsaldi.: Les mer. Akontofaktura.: Les mer. Hurtigfaktura.: Les mer. Salgsordre.: Les mer. Prosjektfaktura.: Les mer. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte […]

Prosjekttemplates

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia, Vedlikehold

Prosjekttemplates. Prosjekttemplates er templates, som kan utfylle prosjektarter på det enkelte prosjekt. Prosjekt templates kan brukes til å sette standardtillegg til priser. En prosjekttemplate kan så registreres på det enkelte prosjekt. Les Mer. Opprett en prosjektemplate. Gi et navn Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Prosjekttyper

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia, Vedlikehold

Prosjekttyper. Prosjekttyper er en måte til oppdeling av prosjekter i typer: de kan tilføyes prosjektene. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Prosjektarter

juli 31st, 2017 | Unipedia, Vedlikehold

Projektarter. Prosjektarter er prosjektets kontoplan Det er her alt samles og vises i rapporteringen Arts nummeret  er valgfritt, men det anbefales at artene grupperes som en kontoplan. Navngivningen svarer til kontoplanens tekst Prosjektarter kan inndeles i følgende typer Sum. Brukes når feltet Sum, skal utfylles med en formel Inntekter brukes KUN til FAKTURERING Materialer er […]