Jørn Rejndrup

Opsetting av varer til registrering av timer

juli 31st, 2017 | Unipedia

Prosjektarter. Prosjektarter er prosjektets kontoplan Det er her alt samles og vises i rapporteringen Arts nummeret  er valgfritt, men det anbefales at artene grupperes som en kontoplan. Navngivningen tilsvarer kontoplanens tekst Typen er en overordnet gruppering av arter, som det kan summeres på. Sum skal sammenlignes på summer i en kontoplan Varenummer til fakturering. Her […]

Lønnsarter

juli 31st, 2017 | Prosjekt, Unipedia, Vedlikehold

Lønnsarter. I prosjektmodulen kan det velges hvorvidt timer/medarbeidere skal selges via Varenumre eller via lønnsarter. Vi anbefaler å bruke en kombinasjon, da det gir flest muligheter. Velges det å kun bruke varer, så følger registreringen av timer og materialer i prosjektkladden den samme modell. Les mer Brukes lønnsarter fås ytterligere fasiliteter vedr. medarbeidersatser og integrasjon […]

Medarbeidersatser

juli 31st, 2017 | Selskapet, Vedlikehold

Medarbeidersatser. Medarbeidersatser bruges i prosjektmodulen og kan brukes i forbindelse med registrering på lønnsarter Her tastes den enkelte medarbeiders nummer, navn, kostpriser og salgspris Hvis prisene skal avvikes på medarbeideren, på forskjellige varer, kan det gjøres ved å henvise til lønnsarten på varen (Les mer). Husk at Kost og Salgspris på varen skal være 0,00. […]

Leverandører

juli 25th, 2017 | Ukategorisert

Leverandørlisten gir en strukturert oversikt over dine leverandører Her kan du opprette et kartotek på dine leverandører, eller endre stamdataopplysninger  under det valgte firmanavn. Lokalmeny for Leverandører Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for leverandører Tilføy/Legg til Tilføyer en ny leverandør Rediger/Endre Redigerer en allerede opprettet leverandør Vis detaljer Viser alle detaljene for den enkelte leverandør […]

Leveringsbetingelser

juli 25th, 2017 | Kunde, Unipedia, Vedlikehold

Leveringsbetingelser brukes til å sette standard betingelser for levering fra leverandører til kunder. Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Forsendelse

juli 25th, 2017 | Kunde, Unipedia, Vedlikehold

Forsendelser brukes til å sette standard forsendelsemåte fra leverandører Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Pivot-tabell

juli 24th, 2017 | Kunde, Rapporter, Unipedia

Pivot-tabell Pivot tabeller er en dynamisk rapportering. En pivottabel oppsummerer data. Pivottabeller kan sortere og telle data. Deretter kan de oppsummerte data vises i en spesifisert form for brukeren. De kan gi oppsummerte data som antall, totaler eller gjennomsnitt. Bruker kan oppsummere data ved å trekke kolonner til deler av tabellen. Pivottabeller kan omarrangeres ved […]

Ordrelinjer

juli 24th, 2017 | Kunde, Rapporter, Unipedia

Ordrelinjer. Her vises en oversikt over samtlige ordre i Uniconta Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter