Jørn Rejndrup

Bilagsnummerserier

april 24th, 2017 | Økonomimodulen, Unipedia, Vedlikehold

Bilagsnummer serier brukes til å tildele nummer til alle posteringer i Uniconta Spring til Layout Templates Søk I det første skjermbildet vises oversikten Bilagsserier kan tilføyes og endres. Det anbefales at det brukes flere bilagsserier til de forskjellige typer av posteringer, som dannes i Uniconta. F.eks flere kladddserier, hvis flere kladder av samme type benyttes […]

Templates

april 24th, 2017 | Lager, Unipedia

Templates kan brukes når de samme felt ønskes utfyllt på samme måte hver gang. Templates finnes på registrerings skjermbilder såsom Direktefaktura Salgs og innkjøpsordre Tilbud Debitorgrupper Ordregrupper Og det er samme opprettelses prinsipp. Spring til Layout Templates Søk F.eks felt til en Tysk Debitor. Her skal det opprettes en ny tysk debitor, hvor man ønsker å […]

Dimensjoner

april 24th, 2017 | Økonomimodulen, Unipedia, Vedlikehold

Her defineres de dimensjoner, som skal brukes i regnskapet Hopp til Layout Templates Søkg En dimensjon er en måte å fordele posteringer på. Kostnader/inntekter osv kan plasseres f.eks på en avdeling eller en bærer.   Ved trykk på dimensjonsoppsett kan det velges hvor mange dimensjoner som skal brukes i regnskapet. Mellom 0 og 5. Sammenlegg to dimensjoner. Les mer

Betalingsbetingelser

april 24th, 2017 | Økonomimodulen, Unipedia, Vedlikehold

Her opprettes betalingsbetingelse, som kan brukes i både Debitor og Kreditor Ved Trykk på Legg til eller Endre åpnes dette skjermbildet. Her kan betalingsbetingelsene settes opp. Betaling = Kort navn Navn = Langt navn Standard = Skal denne betalingsbetingelsen velges som standard Betalingsmetode kan være: Kontant = Betalinger som mottas her og nå. Det genereres […]

Layouts

april 24th, 2017 | Økonomimodulen, Unipedia, Vedlikehold

Felt og rekkefølge Spring til Layout Templates Søk Her er vi i kassekladden, som er det skjermbildet med flest felt å velge mellom. Her kan du skreddersy forskjellige layouts, alt etter hva du bokfører. Høyreklikk i kolonne-overskriften Høyreklikk i kolonne-overskriften for å se layout-mulighetene. Her beskrives et par av mulighetene: Komprimér felt, Autotilpass kolonner Velg Autotilpass kolonner […]

Varenavngruppe

april 23rd, 2017 | Lager, Unipedia, Vedlikehold

Varenavngrupper kan benyttes til å gi varer lengere navn, navn på andre språk og til å selge og kjøpe inn på kunders og leverandørers varenumer. Hopp til Layout Templates Søk Opprett en varegruppe i dette skjermbildet. Gå til linjer og tilføy Kundens varenummer, Lang varebeskrivelse – f.eks. kundens. samt evt et EAN nummer på varen

Layoutgrupper

april 23rd, 2017 | Kunde, Unipedia, Vedlikehold

Layougrupper kan brukes når fakturalayout, Bankkonti, Email beskjeder og annet skal settes opp på den enkelte kunde. Hopp til Layout Templates Søk Man kan også nøyes med å benytte en layoutgruppe, dermed mottar alle det samme layout. Ønsker man å benytte flere forskjellige layouts, f.eks. ved språkversjoner, oppretter man det antall grupper man ønsker og […]

Rapportbalansemal

mars 9th, 2017 | Økonomimodulen, Revisjonsaktiviteter, Unipedia

Regnskapsmaler / BalanseRapportmaler   Regnskapsmaler / Rapportbalansemaler kan benyttes som alternative balanser. DVS. via en Rapportbalansemale kan en balanse endres, formateres annerledes og printes via balanse generatoren. En Rapportbalansemal kan f.eks. brukes til balanse for administrerende direktør. En ny mal legges til i denne skjermen Trykk på [Legg til] Tast inn Navn. F.eks. “Direktør Balanse” […]

Lukke ark

mars 8th, 2017 | Økonomimodulen, Revisjonsaktiviteter, Unipedia

  Som en overbygning til det vanlige, bokholdere Uniconta en elektronisk ferdigstillelse ark. Her kan kontoer posteres på nytt, analyseres og avstemmes i regnskapet. Sluttarket finner du under Finans-/revisjonsaktiviteter/avslutningsark. Oppretter et utgangsark ved å trykke på ‘Legg til’-knappen.     Velg For å komme inn i et avsluttende ark, står du på ønsket ark og […]