news

Lise Nyrop

Serienummer varer, kjøp

oktober 17th, 2017 | Unipedia

Merk:  Antall serier kan konfigureres både før og under prosessen med å foreta innkjøpsordre. En tallrekkefølge kan brukes til individuelle lagerartikler. Bruk navigasjonspanelet til å gå til Leverandør / Innkjøpsordre . Legg til en bestilling med F2, eller ved å klikke på “Legg til” -knappen i verktøylinjen / båndet. Velg leverandørkontoen, og de relevante feltene fylles ut automatisk fra […]

– Import av gamle lagerposteringer

august 11th, 2017 | Lager, Unipedia

Laster inn Fakturahode og Posteringer (Lagerbestillinger / Faktureringslinjer) Hvis du importerer regnskapet til Uniconta og ønsker å ha med lagerposter, kan den gjøres via vår API. Hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre, ta kontakt med en av våre partnere for å få hjelp.   Metoden er vist nedenfor: navneområde Uniconta.API.DebtorCreditor { offentlig klasse InvoiceAPI: […]

Betalingsmodulen

juni 24th, 2017 | Kreditorbetaling, Leverandører, Unipedia

Betalinger finnes under Kreditor/Rapporter/Betalinger Det er mange kolonner under Betalinger, så skjermbildet er her delt opp i to. Her er en beskrivelse av den enkelte kolonne. Kolonne Read/Write Beskrivelse Note Kontonummer R Kreditor nummer   Kontonavn R Kreditornavn   Dato R Bokføringsdato for kreditorfakturaen   Forfallsdato R Dato for når betalingen forfaller   Betalingsdato W […]

Registrering av kreditorfaktura

juni 24th, 2017 | Kreditorbetaling, Leverandører, Unipedia

En gjennomgang av hvordan kreditorfakturaene kan registreres i Uniconta. Fysiske bilag I nedenstående er det registrert fem fakturaer under Fysiske bilag (Innboks). Kreditorene har forskjellige betalingsformater. Fakturaene kan heretter overføres til en bokføringskladd. Betalingsmetoden endres automatisk til den som er angitt på kreditoren ifm. inntastingen. (Disse eksempler gjelder kun danske banker) Id 21 Betalingsmetoden er […]

Betaling via bokføringkladd

juni 24th, 2017 | Kreditorbetaling, Leverandører, Unipedia

I Uniconta er det ikke nødvendig, å ha opprettet en kreditor for å kunne danne betalinger. Betalingene kan dannes direkte fra en Bokføringskladd. Ovenstående vil postere direkte på kostnadskontoen og på banken. Herutover skal betalingsopplysningene for mottakeren utfylles. I dette eksempel er det en konto til konto overførsel. Ved å trykke på knappen ’Opprett fil […]

Betaling via leverandør modulen

juni 24th, 2017 | Kreditorbetaling, Unipedia

Det anbefales, å utfylle betalingsopplysningene på den enkelte kreditor. Her er først en gjennomgang av de forskellige betalingsmåter som finnes i Uniconta. Betalingsmåte: Kreditors bankkonto Kreditors bankkonto er også det vi kaller BBAN (Basic Bank Account Number). I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angis på følgende måte. De første 4 karakterer angir registreringsnummeret for banken […]

Betalingsfilformater

juni 24th, 2017 | Leverandører, Unipedia

Uniconta kan eksportere betalingsfiler i ISO200022 formatet, samt Nets. Noen av bankene, som tar i mot ISO200022 filer,  i Norge, har et litt annet format på datafilen, så standard er ikke alltid standard. Dette må verifiseres når du skal kjøpe denne tjenesten fra din bank. Kontakt din bank, hvis du er i tvil om hvilket […]

Batch-/Serienummer

juni 23rd, 2017 | Lager, Unipedia

Via Lager/Vedlikehold/Batch- /serienummer Her vises de batch- og/eller serienumre, som er opprettet til varene. Oversikten bli automatisk oppdatert, når det kjøpes og faktureres i systemet. Hvis man har opprettet feil batch- og/eller serienummer kan man rette det i oversikten. Ved opprettelse av varene, angis under Innstillinger, om man ønsker lagerstyring på Batch eller serienumre.   […]

Importer en kontoplan

mai 23rd, 2017 | Kontoplan, Økonomi, Unipedia

Import av egen kontoplan til Uniconta Ønsker du å benytte din egen kontoplan i Uniconta, skal du gjøre følgende. Når du oppretter ditt Firma/Regnskap, velger du en Standard kontoplan, men fjerner haken i Kontoplan feltet. Egen kontoplan Det kan være en eksportert kontoplan fra C5, e-conomic eller et annet økonomisystem. Filen skal som minimum inneholde et […]

Import av bilag fra e-conomic

mai 18th, 2017 | Unipedia, Verktøy

 I Uniconta kan man importere de bilagene fra e-conomic som er innscannet. Det gjør man under Verktøy /Additional setup/Innles e-conomic Man skal ha en SecretToken og en GrantToken fra e-conomic. Les nedenfor, hvordan man skaffer disse Tokens. Inntast e-conomic SecretToken og e-conomic GrantToken. Velg fra hvilken dato og til hvilken dato, det skal importeres bilag […]

Provisjon

mai 2nd, 2017 | Firma, Unipedia

Provisjon finner du under Firma / Vedlikehold / Provisjon For å kunne benytte provisjonsutregning, skal det først opprettes medarbeidere, se Firma / Vedlikehold / Medarbeidere Når du har opprettet de medarbeidere som skal ha provisjon, skal du åpne provisjonsfanen og trykke på Legg til. Det legges til en ny linje hvor du kan utfylle følgende felt: Medarbeider Her […]