CRM

Når man begynner å arbeide med sine prospekts, skal man kunne knytte til flere informasjoner. Derfor kan man i prospekt-kartoteket nå:

  • Knytte tilbud til prospektet
  • Sette inn kontaktpersoner
  • Lage systematisk Follow-up
  • Legge til dokumenter og notater

Når et prospekt blir til en kunde, følger historikken med, så man kan konvertere alle data og tilhørende dokumenter, tilbud, kontaktpersoner m.m. til en debitor.

Interesser og Produkter

Man kan bygge opp lister, hvor man kan kategorisere sine prospekts, debitorer og kontakter etter Interesser og Produkter.

Dermed kan man målrette sine aktiviteter og kampanjer etter virksomhetenes behov og etterspørsel, så budskabene tilpasses de utfordringer som en gitt kundegruppe, eller bransje, står overfor. Ved søk og opprettelse av e-mail lister, kan det avgrenses på Interesser og Produkter.

Kampanjer

Til å understøtte Interesser og Produkter, kan man bruke Kampanjer. Her kan man også danne spesifikke e-mail lister, som kan lagres. Man kan følge opp og det kan legges til notater.

Emnene til Kampanjer kan komme både fra prospekts, debitorer og kontakter.

Uniconta fleksibilitet i de nye kartoteker

Som i andre kartotek i Uniconta, kan man legge til egne felt i prospekt- og Follow-up kartotekene. De nye kartotekene er også gruppeinndelt, så det er lett å gruppere og filtrere. Som alle andre kartoteker, er de tilgjengelige i rapportgeneratoren, via OData og selvfølgelig i Uniconta API’et.