Firma

Denne modulen brukes til å opprette og vedlikeholde generelle firmaopplysninger, kontakter og medarbeidere.

I tillegg kan man styre brukerrettighetene for brukerne eller grupper av brukere.

Firmatilgang

Hvis andre skal ha tilgang til ditt regnskap, skal brukeren for det første ha en brukerprofil (opprett ny bruker), deretter skal brukeren tildeles tilgang til regnskapet med tilhørende rettigheter.

Det er flere måter å gi tilgang på:

  • Legg til brukeren i listen over brukere med tilgang til regnskapet (kun eier av regnskapet)
  • Brukeren spør om tilgang til regnskapet og blir senere godkjent (Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang).

Legg til bruker

Det er kun eieren av regnskapet, som kan gi brukere tilgang til regnskapet. Hvem som er eier av regnskapet, sese under Firma/Firmaopplysninger,

Spør om tilgang

En annen måte å få tilgang til et regnskap på er å spørre om tilgang til et regnskap.