Lager

I Uniconta Lager kan varer opprettes, kjøpes og selges. Beholdninger kan sees og føres på lagersteder og plasseringer, på varianter og dimensjoner, samt serienumer og batch.
Alt kan heretter selges som enkeltvarer eller på stykklister. Reservasjoner og beholdninger kan løpende sjekkes.

Økonomisk og fysisk lagerstyring

I Uniconta er det økonomisk lagerstyring. Dvs. at når du kjøper og selger så ajourføres lagret med antall og verdi. Det er også fysisk lagerstyring. Dvs. at når du kjøper og selger så vil beholdningen i antall påvirkes, uten at verdien endres.

Lagerstyring

Uniconta har styring på lagret mht når et vareparti skal kunne følges, og den faktiske lagerverdi av kjøp og salg skal beregnes.
Lagerstyring benyttes sjeldent til f.eks. forbruksmateriell og smådeler, som skruer og muttre. Her benyttes alminnelig lagerføring uten angivelse fra hvilket parti varene er solgt.

Man har alltid en aktuell beholdningsoversikt, med lager, disponibelt lager, i ordre og reservert. Den enkelte vare merkes både med plassering og kostpris, såvel når den kjøpes og selges. Man kan bestille varer og med det samme se i lagret, hva som er bestilt.

Du kan oppdatere følgesedler og se hva som er mottatt. Du kan deretter levere og fakturere varen (ordre), selvom kjøpsfakturaen ikke er oppdatert. Det er ekte lagerstyring.

Ferdigmeld stykkliste til eget lager

Ferdigmelding av stykklister sikrer at en vare kan samles og legges på lager, slik at varen kan selges som en vare. Antall, Serienumer, plassering osv, på varer som inngår i den samlede stykkliste, vil bli oppdatert på ferdigmeldingstidspunktet.

Lokasjonsstyring

Lokasjonsstyring følger med lagerstyring. Med lokasjonsstyring kan du kjøpe til, selge fra og flytte mellom lagersteder. Det betyr at du har såvel et fysisk, som et økonomisk lager.
Du har et lagerkontoutdrag som nøyaktig viser bevegelser og betydning for lagerverdien.

Uniconta Lager inneholder også:

 • Ubegrenset antall varenumre
 • Type Vare, Ytelse, Stykkliste
 • LOT-styring
 • Batch og Serienummerstyring
 • Ekte lagerregnskap, økonomisk og antall
 • Salgspris i valuta
 • Kundeprislister
 • Kostprismodell Fast, FIFO eller gjennomsnitt
 • Ekte kostprisberegning, helt ned på varelinjenivå
 • Reservering av varer til ordre
 • Variantstyring