Leverandører

Uansett virksomhetens størrelse og bransje er det et behov for å lagre opplysninger om de enkelte leverandører. Det være seg i form at forskjellige leveringsadresser, innkjøpsinformasjon, rabatavtaler m.m.

Leverandørkartotek

Leverandørkartoteket i Uniconta, gir en samlet oversikt over alle  opplysninger som relaterer seg til den enkelte leverandør.

Vedlegg

Overalt kan det vedlegges dokumenter, bilder og noter.

Innkjøpsordrer

Innkjøpsordrer benyttes til håndtering av ordrer og leveranser.

Innkjøpsfakturering

Når det lages en innkjøpsfaktura i Uniconta kan informasjonene på fakturaene hentes direkte fra leverandør- og lagerkartoteket. Dermed slipper man å inntaste leverandørens stamopplysninger, varetekster, priser osv. hver gang det lages en innkjøpsfaktura.

Skal det lages en annullering av en innkjøpsordre, kan denne dannes med copy/paste fra den opprinnelige ordren. Man kan også gjensende og gjenutskrive innkjøpsfakturaer.

Fremmed valuta

Handles det med utenlandske leverandører oppstår behovet for å kunne registrere innkjøpsfakturaer, betalinger osv. i fremmed valuta.

I Uniconta kan alle transaksjoner foretas i norske kroner samt i fremmed valuta. Valutakursene kan oppdateres automatisk hvert tiende minutt, hvis dette ønskes.

Uniconta Kreditor inneholder også:

  • Masseoppdatering av innkjøp
  • Oppsetting av et ubegrenset antall betalingstyper
  • Vedlegg av fysiske bilag til alle poster og leverandører
  • Slå sammen to kreditorer