Økonomi

Dette er den mest avanserte modulen i Uniconta. Den kan brukes av alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avanserte som enkle. Økonomi har alt hva du trenger å bruke til å bokføre, rapportere og overvåke virksomhetens økonomi.

Kontoplanen inneholder alle nødvendige kontotyper og arter. Den viser dessuten saldo pr. konto og sumnivåer, samt beregningsuttrykk. Den viser saldo for to år av gangen.

Uniconta har flere bokføringskladder og det kan legges til nye. Det er valgfritt hvilke og hvor mange felt som skal vises. Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en spesifikasjon. Det er lagt inn nye momskoder og ny momsberegning fom 01.01.2017.

Det kan bokføres i valuta overalt i Uniconta, omregning til standardvaluta skjer automatisk.

Individuell kladd oppsetting

Uniconta kan settes opp med standard oppsetting og individuell oppsetting i samme kladd. Dette gjelder også på tvers av regnskaper. Utover dette kan Uniconta opperere med et ubegrenset antall kladder pr regnskap.

Fem dimensjoner

Det er opp til 5 dimensjoner som kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta. Rapporteringsverktøyene viser også dimensjoner. Dimensjonenes navn er fullstendig valgfrie (f.eks Avdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), likesom navnet på hver underliggende dimensjon er valgfri.

Innscannede bilag

Scannede bilag i alle filformater kan vedlegges alle posteringer overalt i Uniconta. De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og eller etter bokføring.

Simulering

Bokføringskladden kan simuleres før bogføring, likesom balansen kan simuleres før bokføring. Dermed kan du se resultatet av bokføringen, før kladden oppdateres.

Eget design av balanserapporter

Balanserapporter kan designes fritt, det erenkelt å opprette nye eller endre på eksisterende. Det kan legges til så mange kolonner som du vil, men kun 12 forskjellige valgfrie perioder kan utskrives på balansen, inklusive dimensjoner.

Bokføring i flere regnskapsår

Det kan bokføres i flere regnskapsår på samme tid. Hvert regnskapsår kan oppdeles i perioder, hvor både år og perioder kan sperres og lukkes.

Økonomi inneholder også:

  • Periodisering og fordeling
  • Avslutningsark til bruk for revisor ved årsavslutning
  • Bankavstemming
  • Copy/paste
  • Hurtig opprettelser
  • Enkle og hurtige korreksjoner