Tilpasning

Adgangsbegrensning – hvem har tilgang til mitt regnskap?

Tildel eller fjern adgang for din revisor/regnskapsfører og forhandler og hold styr på hvem som har adgang til ditt regnskap. Som utgangspunkt kan alle som du tilknytter via ”Administrer brukere”, se regnskapet. Det omfatter revisor/regnskapsfører, forhandler og Uniconta’s supportavdeling.

Ønsker du å begrense denne listen, så det f eks kun er en enkelt medarbeider hos revisor/regnskapsfører som skal se regnskapet, så skal du i ”Firmaopplysninger” fjerne revisor/regnskapsfører. Deretter skal du få login-Id’en, som den medarbeider hos revisoren/regnskapsføreren har, og så tilknytte han via ”Administrer brukere”. Merk at forhandlerens og revisorens/regnskapsførerens medarbeidere ikke regnes som brukere.

Hos mange kunder har Uniconta partneren brukeradgang på Uniconta-installasjonen ved oppstart, konfigurering og eventuell konvertering fra et annet system, for å sikre at kunden kommer riktigt i gang. På et tidspunkt skal eierskapet overdras til kunden, og her skal du være oppmerksom på å gi den eller de personer hos Uniconta Partneren adgang.

Rapportgenerator

Uniconta har mange standard rapporter, men dersom du ønsker flere rapporter, så finnes det en innebygget rapportgenerator, slik at du kan designe dine egne rapporter som du ønsker.

Uniconta Plugin

Uniconta Plugin er en alternativ måte til å utvikle nye og smarte funksjoner til Uniconta.I stedet for å lage et program, skriver du en DLL. Denne DLL kan så loades av Uniconta klienten, og kjøres direkte inne fra Uniconta. Da Uniconta også benytter Uniconta API’et og brukeren er logget inn, så benytter DLL’en den session, som klienten allerede har.

Du kan også bygge plugins, som vil åpne en tab-side i Windows klienten. Så kan du innsette visuelle komponenter, og plugin’et virker så som en fullt integrert del av Uniconta. Plugins kan nå også bli kallt fra hovedmenyen og fra lokalmenyene.

Uniconta API

Uniconta API er et komplett API, som kan brukes til å utvikle løsninger og integrasjoner til Uniconta. Her skriver du et lite program, som så skal logge inn og kjøre koden. Vårt konverteringsprogram er et godt eksempel på en slik løsning.

Datamanipulering

Vi opplever en stor konverteringsbølge til Uniconta for tiden, og våre  verktøy til import og eksport brukes flittig. Vi har derfor utviklet et enkelt og kraftfullt værktøy, til å endre allerede importerte data.

Via ”Datamanipulering” kan du søke opp posteringer, endre feltverdier og lagre postene igjen. Til å endre verdiene, er det tre muligheter:

  • Sette et felt til en fast verdi. Eks 1.25, eller ”1000” eller 26-10-2016
  • Sette et felt til en verdi via en formel: this.CostPris * 1.1 eller -this.Amount eller this.ZipCode + ” ” + this.City
  • Skrive et lite kodescript: this.SalesPrice2 = Math.Round(this.SalesPrice1 * 1.10, 0)

Via metode 2 og 3 brukes vårt Uniconta-script, som ligner svært på C#. Dette er vårt eget-utviklede språk, til å lage små beregninger og formler. Vi har If Else, For og While, alle regnearter og matematikk funksjoner. Et språk, som med få linjer, kan lage kraftfull kode.