Firma

FIRMA | Hold den generelle bedriftsinformasjonen enkel

Firmamodulen brukes til å opprette og vedlikeholde generell bedriftsinformasjon, kontakter og ansatte.
I tillegg kan brukere administrere brukerrettigheter for enkeltbrukere eller grupper av brukere.

Brukerprofiler for å begrense tilgangen

Brukerprofiler kan begrense adgangen til hvilke menyposter de enkelte brukerne har lov til å se.

En eller flere brukerprofil maler kan opprettes. Skriv inn sidene som profilen skal ha tilgang til eller ikke skal ha tilgang til. Avmerkingsboksen på profilen bestemmer om du oppretter en liste over sidene som brukeren skal ha tilgang til, eller om dette er en liste over sider som brukeren skal ekskluderes fra.

Logger endringer i loggfelt i stamdata

Endringer i loggfelt i stamdata oppretter en logg når en bruker endrer stamdata.

Standardverdier for felt og dialogelementer

Uniconta har et generelt system for å bestemme standardverdier for hvert felt. Det er en liten pil i dialogboksen, som brukere kan klikke på for å angi standardverdier. Standardlister tillater også brukeren å angi standardverdier, så vel som å bestemme om de er obligatoriske eller ikke.

Firma tilgang

For å gi andre brukere tilgang til selskapet ditt, må de først sette opp en brukerprofil. Brukeren må da få tilgang til kontoene og innvilge gjeldende rettigheter.

Det er flere måter å gi tilgang:

Legg brukeren til listen over brukere som har tilgang til kontoene (dette kan bare gjøres av eieren av selskapet).
Brukeren sender inn en forespørsel, som deretter blir godkjent av eieren.

Legg til bruker
Bare eieren av selskapet kan gi brukere tilgang til firmakontoer. Eieren av regnskapet finner du under Firma / Firmaopplysninger.

Be om tilgang
En annen måte å få tilgang til et sett med kontoer er å be om det.

Standardverdier for felt og dialogelementer
Uniconta har et generelt system for å bestemme standardverdier for hvert felt. Det er en liten pil i dialogboksen, som brukere kan klikke på for å angi standardverdier. Standardlister tillater også brukeren å angi standardverdier, så vel som å bestemme om de er obligatoriske eller ikke.

Firma modul funksjoner

Administrer brukerrettigheter
Opprett brukere fra Windows-klienten via Wizards
Få tilgang til et sett med demoregnskaper
Sikre «personvern»
Blokkerer tilgang slik at bare selskapets egne brukere kan se data
Angi preferanser / standardverdier
Lag en full kopi av et selskap
Spesifiser under ‘Firmaopplysninger’ om du vil at Uniconta skal forsøke å matche kunde- / leverandør transaksjoner automatisk
Konfigurer applikasjons funksjonalitet for å slå funksjoner av eller på for hvert sett av firmaregnskap
Bestem om Uniconta skal sjekke EAN-nummer under ‘Innstillinger’ i firmamodulen
Sett opp ansatte
Opprett ansattgrupper
Login-ID er oppført på ansattkortet
Verktøylinjen for ansatt-listen inkluderer en ‘Fysiske bilag (innboks)’ -knapp, slik at brukeren kan se bilagene som hver ansatt trenger for å godkjenne
Gruppe notater
Opprett et sett med regnskap med standardinnstillinger og gi eller nekt forskjellige brukere tilgang til firmamodulen
Banknavn på firmakatalogen
Sletting bekreftelse, der brukere kan konfigurere profilen sin slik at de krever en bekreftelse på at slettingen skal utføres.

Les mer om våre andre moduler