Lett produksjon

LETT PRODUKSJON | Utvidet produksjon med BOM-er (Bill of material) Stykklister

Uniconta’s Produksjons modul administrerer produksjons BOM og gir en oversikt over produksjons bomene som pågår.

Uniconta håndterer to typer BOM. BOM og produksjons Bom. BOM kan være vanlige «bills of material» som rapporteres ferdige ved fakturering eller sammendrag, som for eksempel inkluderer gebyrer og frakt.

Uniconta sin produksjonsmodul må ikke forveksles med produksjonsstyring, siden Uniconta ikke administrerer ressurser, maskintid, produksjonstid osv.

Produksjons ordrer

Produksjonsordrer kan enten opprettes fra produksjonsordremodulen eller fra salgsordren direkte. Produksjonsordren lar brukeren se produksjonslinjene som viser råvarene som skal brukes i produksjonen. Det er mulig å legge til eller fjerne råvarer direkte fra produksjonslinjene. Ved å lage produksjonslinjene, kan brukerne spesifisere om de vil at råvarene skal trekkes fra lagret umiddelbart, eller bare reserveres for produksjonsordren. Det er også mulig å oppdatere råvareforbruket fortløpende.

Gjenbruk av lagrede produksjoner

Produksjons Bom som rapporteres som ferdige og deres produksjonslinjer er lagret i Uniconta. På denne måten kan brukerne alltid se innholdet i produksjons Bomene som er rapportert som ferdige. Lagrede produksjoner kan deretter brukes til å lage nye produksjonsordrer som inneholder samme innhold. Det er også mulig å sette opp produksjonsgrupper, f.eks. produksjonsavdelinger.

Rapportere varene som ferdige

Produksjons-BOM må rapporteres som ferdige når produktet er ferdig i produksjonsavdelingen. Når en vare rapporteres som ferdig, tas råvarer ut av varelageret og de ferdige varene legges i varebeholdningen med mengden som er produsert.

'Rapporten om ferdigstilt' kan gjøres via en lagerjournal eller via en produksjonsordre. Brukere kan rapportere produksjons Bom, som ferdige, fortløpende. Beholdning vil vises enten som bestilt eller som beholdning på produksjons Bom'en. Råvarer blir ikke tatt ut av varebeholdningen før produksjons Bom er rapportert som ferdig. Produksjons journaler kan opprettes for løpende å logge forbruket av råvarer til produksjon.

Enkel serie- / batchsporing

Brukere kan benytte et "referansenummer" for produksjonen for enkel batch / batchnummer-sporing. Dette feltet lagres på lagertransaksjoner og fakturadetaljer ved oppdatering. Dette feltet er også en enkel måte å dekke eventuelle andre krav, for eksempel å registrere serienumre på lagertransaksjoner.

Brukerdefinerte felt som følger ordren

Brukerdefinerte felt følger BOM til produksjonslinjene, hvis navn og type er den samme. Uniconta sin produksjonsmodul skal ikke forveksles med produksjonsstyring, siden Uniconta ikke administrerer ressurser, maskintid, produksjonstid osv.

Sett opp produksjoner fra salgsordrelinjer

Brukere kan sette opp produksjoner direkte fra salgsordrelinjene. Dermed opprettes en kobling mellom salg og produksjon, så når produksjonen rapporteres som ferdig, blir produksjonsprisen registrert som kostpris på salgsordre-linjen.

Lette produksjonsfunksjoner

Oversikt
Produksjonsordremodulen gir en oversikt over produksjons-BOM som pågår.

Produksjon integrert med lagerstyring
Produksjonsordren har flere felt som brukeren kan bruke til å bestemme hvor den ferdige varen skal plasseres i varelager. Brukere kan plassere produkter «i produksjon» og «reservert» før de rapporterer dem som ferdige. Det er derfor mulig å plassere varer i varelagret eller administrere lagret løpende. Den samme funksjonaliteten gjelder varer som er bestilt i inkjøpsmodulen.

Gjenbestillingliste med link til produksjon
Det er mulig å gå fra gjenbestillingslisten direkte til produksjonslinjene for å se hva som trengs, og på samme måte til produksjoner for å se hva som er i bestilling.

Produksjonslenke til prosjekter
Prosjekter kan legges direkte i produksjonshodet. Når du er ferdig, vil varen deretter bli lagt til lagerbeholdningen, tatt ut igjen og lagt til prosjektet. Dette er likt med funksjonen som knytter innkjøp til prosjekter.

 1. Fantom varelager
  En produksjons Bom kan inkludere en annen Bom som automatisk brettes ut i produksjonen. Det må være en hake i feltet «brett ut». Dette er en «fantom» lagervare. Det fungerer i n-nivåer.Andre funksjonaliter
  Brett ut BOM og velg pris
  Brukere kan brette ut en hel BOM og se på alt som er inkludert
  Når du oppretter en produksjon fra en ordrelinje, opprettes en referanse mellom de to. Brukere kan gå til denne referansen ved å bruke lokalmenyen
  Brukere kan dra en rapport inn i produksjonsmodulen som inkluderer varelinjene fra produksjons modulen og se de tilpassede felt

Rapporter
Produksjonsordre utskrifter

Les mer om våre moduler