Åpne Poster

Print Friendly, PDF & Email

Rapporten gir en oversikt over alle Åpne Poster

Lokal meny for Åpne Poster

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for Posteringer

 1. Endre
  1. Her kan du endre opplysninger om f eks for forfallsdato, betaling, kommentar etc.
 2. Oppdater
  1. Trykk på knappen for å oppdatere alle opplysninger og rettelser
 3. Fysisk Bilag
  1. Her kan du se, hvis det er tilknyttet et fysisk bilag til posteringen
 4. Layout
  1. Du har mulighet til å lagre, slette, endre eller hente et lagret layout. Blir beskrevet under Generelle funksjoner
 5. Posteringer på bilag
  1. Viser alle posteringer på den valgte postering
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!