Uniconta Prisliste

Priser fra 01.02.2021

Alle nedenforstående priser er pr. måned, ekskl. Mva

Alle nedenforstående priser er pr. måned, ekskl. mva

Standard
1-3 brukere

Business
4-12 brukere

Enterprise
Min. 8 brukere

Økonomi
inklusiv Finans, Debitor, Fakturering, Kreditor og Varekartotek

kr. 290,00

kr. 375,00

kr. 450,00

Salgsordre og Innkjøp

kr. 75,00

Inklusiv

Inklusiv

Logistikk

kr. 225,00

Inklusiv

Inklusiv

Prosjekt

kr. 225,00

kr. 225,00

Inklusiv

Produksjon

kr. 225,00

kr. 225,00

Inklusiv

CRM

kr. 150,00

kr. 150,00

Inklusiv

Asset

kr. 150,00

kr. 150,00

Inklusiv

Ekstra funksjonalitet

Standard 1-3 brukere

Business 4-12 brukere

Enterprise Min. 8 brukere

Ekstra brukere

kr. 290,00

kr. 375,00

kr. 450,00

Historikk for feltendringer i stamdata

kr. 150,00

kr. 290,00

kr. 450,00

Flere regnskap

kr. 150,00

kr. 150,00

kr. 225,00

Server-login (API og Integrasjonsadgang)

kr. 150,00

kr. 150,00

kr. 150,00

Finansposter pr. År Samlet antall poster for alle regnskap

Udvidet serverkald
5,000 serverkald per dag – Inklusiv
75,000 serverkald per dag

kr. 720,00

kr. 720,00

kr. 720,00

Add-ins til Uniconta

Standard 1-3 brukere

Business 4-12 brukere

Enterprise Min. 8 brukere

Paperflow
Indscanning af bilag

kr. 149,00

Pr. måned, pr. regnskap

kr. 299,00

Pr. måned, pr. regnskap

KR. 899,00

Pr. måned, pr. regnskap

Standard
1-3 brukere

Økonomi

Økonomi
inklusiv Finans, Debitor, Fakturering, Kreditor og Varekartotek

kr. 290,00

Salgsordre og Innkjøp

kr. 75,00

Logistikk

kr. 225,00

Prosjekt

kr. 225,00

Produksjon

kr. 225,00

CRM

kr. 150,00

Asset

kr. 150,00

Ekstra brukere

kr. 290,00 pr brukere

Historikk for feltendringer i stamdata

kr. 150,00

Flere regnskap

kr. 150,00

Server-login (API og Integrasjonsadgang)

kr. 150,00

Finansposter pr. År Samlet antall poster for alle regnskap

Udvidet serverkald
5,000 serverkald per dag – Inklusiv
75,000 serverkald per dag

kr. 720,00

Business
4-12 brukere

Økonomi

Økonomi
inklusiv Finans, Debitor, Fakturering, Kreditor og Varekartotek

kr. 375,00

Salgsordre og Innkjøp

Inklusiv

Logistikk

Inklusiv

Prosjekt

kr. 225,00

Produksjon

kr. 225,00

CRM

kr. 150,00

Asset

kr. 150,00

Ekstra brukere

kr. 375,00 pr brukere

Historikk for feltendringer i stamdata

kr. 290,00

Flere regnskap

kr. 150,00

Server-login (API og Integrasjonsadgang)

kr. 150,00

Finansposter pr. År Samlet antall poster for alle regnskap

Udvidet serverkald
5,000 serverkald per dag – Inklusiv
75,000 serverkald per dag

kr. 720,00

Enterprise
Min. 8 brukere

Økonomi

Økonomi
inklusiv Finans, Debitor, Fakturering, Kreditor og Varekartotek

kr. 450,00

Salgsordre og Innkjøp

Inklusiv

Logistikk

Inklusiv

Prosjekt

Inklusiv

Produksjon

Inklusiv

CRM

Inklusiv

Asset

Inklusiv

Ekstra brukere

kr. 450,00 pr brukere

Historikk for feltendringer i stamdata

kr. 450,00

Flere regnskap

kr. 225,00

Server-login (API og Integrasjonsadgang)

kr. 150,00

Finansposter pr. År Samlet antall poster for alle regnskap

Udvidet serverkald
5,000 serverkald per dag – Inklusiv
75,000 serverkald per dag

kr. 720,00

PRISLISTE FOR REGNSKAPSBYRÅER (UNIVISORER)

Prisen gjelder for regnskap, hvor klienten ikke selv har brukeradgang. Dersom klienten gis brukeradgang endres prisen til ordinær månedspris.

Revisors adgang til klienters regnskap gjelder for kunder, som betaler sin egen lisens

Opp til 2.000 Finansposter – Inklusiv
Opp til 7.000 Finansposter – kr 75,00
Opp til 12.000 Finansposter – kr 150,00
Opp til 52.000 Finansposter – kr 190,00
Opp til 102.000 Finansposter – kr 380,00
Opp til 152.000 Finansposter – kr 570,00
Opp til 250.000 Finansposter – kr 675,00
Extra pakker med 250.000 Finansposter – kr 675,00

Opp til 50.000 Finansposter – Inklusiv
Opp til 55.000 Finansposter – kr 75,00
Opp til 60.000 Finansposter – kr 150,00
Opp til 100.000 Finansposter – kr 190,00
Opp til 150.000 Finansposter – kr 380,00
Opp til 200.000 Finansposter – kr 570,00
Opp til 500.000 Finansposter – kr 675,00
Extra pakker med 500.000 Finansposter – kr 675,00

Opp til 2.000.000 Finansposter – Inklusiv
Extra pakker med 2.000.000 Finansposter – kr 675,00