Åpne Poster

Rapporten gir en oversikt over alle Åpne Poster

Lokal meny for Åpne Poster

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for Posteringer

 1. Endre
  1. Her kan du endre opplysninger om f eks for forfallsdato, betaling, kommentar etc.
 2. Oppdater
  1. Trykk på knappen for å oppdatere alle opplysninger og rettelser
 3. Fysisk Bilag
  1. Her kan du se, hvis det er tilknyttet et fysisk bilag til posteringen
 4. Layout
  1. Du har mulighet til å lagre, slette, endre eller hente et lagret layout. Blir beskrevet under Generelle funksjoner
 5. Posteringer på bilag
  1. Viser alle posteringer på den valgte postering