starts in 5 seconds

Bilagsflow og håndtering i Uniconta

Videoen viser hvordan man opsætter hele bilagsgodkendelse processen herunder selve godkendelsesproceduren.

Derudover viser den hvordan bilag kan overføres i elektronisk form til regnskabet i Uniconta, samt udvalgte funktioner i Indbakken, der kan benyttes til arkivering uden bogføring, opdeling, sammenlægning, sletning, flytning og kopiering af bilag.

Endelig vises, hvordan bilag indsendt til indbakken, kan bogføres via bogføringskladderne eller via en indkøbsordre.

Video oversigt

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement